Vyhlídkové MOLO Lipno

Construsoftbimawards - Vyhlídkové MOLO Lipno
Categoría Proyectos de menor escala
Año 2021
País Czech Republic
Organización Skála & Vít, s.r.o.
Autor Ing. Jan Mikulec
Coautores Ing. Ivan Šemík, Ing. Petr Vítek, Tomáš Ehl, Filip Lorenc
Cliente Strabag a.s.
Lugar de construcción Lipno nad Vltavou

Vyhlídkové molo s restaurací zasahuje cca 150m do vodní nádrže Lipno. MOLO je založené na vrtaných železobetonových pilotách. Kombinuje železobetonové prefabrikované nosné konstrukce konstrukce nad hladinou vody a monolitické železobetonové stropy nad 1.NP a 2.NP. Po obvodu mola je navrženo ocelovo-dřevěnné zábradlí. Ke stropu nad 1.NP je kotvena ocelová konstrukce markýzy.

The lookout point pier with a restaurant extends approx. 150 m into the Lipno reservoir. MOLO is based on drilled reinforced concrete piles. It combines reinforced concrete prefabricated load-bearing structures above the water level and monolithic reinforced concrete ceilings above the 1st and 2nd floors. A steel-wooden railing is designed around the perimeter of the pier. The steel structure of the awning is anchored to the ceiling above the 1st floor.

Deje su comentario

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments