Euroscoop

Construsoftbimawards - Euroscoop
Category Commercial Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization d-Concrete!
Project partners Prefaco nv, Ergon nv, Schelfhout nv, Hercuton bv, Reijrink bv, Preco bv
Author Brent Hermans
Client ARGOS PROJECT MANAGEMENT NV
Place of construction Den Haag NL
Tags

“Bouw Projecten doe je nooit alleen”. Euroscoop is hiervoor een zeer goed voorbeeld.

Dit project is tot stand gekomen door een zeer goed doorgedreven samenwerking tussen meerdere partijen. In onder aanneming van HERCUTON leverde verschillende bedrijven de structuur elementen.
– d-Concrete! (Prefaco nv, Ergon nv en Schelfhout nv) leverde de Prefab betonnen balken, kolommen trappen en wanden
– Reijrink: Staalconstructie
– Preco: welfsels
In deze samenwerking is BIM een zeer belangrijke factor. Dit omdat alle elementen van de verschillende leveranciers moesten verbonden worden met elkaar. Hiervan enkele voorbeelden.
– In de prefab betonnen kolommen werden stalen instortstukken voorzien waarop de staalconstructie werd vast gelast en/of gebouwd op de werf. De afmetingen en positie van deze staalplaten werden nauwgezet in de ontwerpfase besproken tussen d-Concrete! en Reijrink zodat er nooit clashes waren tussen de wapening in de betonnen kolommen en de doken van de staalplaten. Dit gebeurde door IFC’s van de staalconstructie aan ons te bezorgen zodat we in eerste fase konden controleren of er problemen zouden zijn. Na goedkeuring van de afmetingen en posities van de staalplaten, kregen alle staalplaten een nummer in het model. Zodat wij in productie perfect wisten welke aangeleverde staalplaat (door de staalleverancier) in welke kolom geplaatst diende te worden.
– Alle welfsels zijn verbonden door middel van open sleuven verbonden met de balken. Hierbij ontving d-Concrete! een IFC van de welfsel leverancier en paste wij ons model aan zodat de uitstekende wapening uit de balken perfect overeen kwamen met de open sleuven.
– Enkele wandpanelen draagde af op een staalstructuur. Hiervoor diende stalen consoles voorzien te worden waar de wanden op afdragen. De afmetingen en positie van deze consoles gebeurde in nauw overleg en de nodige uitwisselingen van IFC’s .

d-Concrete! leverde voor dit project:
• Kolommen: 360 stuks
• Balken: 458 stuks
• Wanden: 789 stuks
• Platen: 35 stuks
• Trappen: 1 stuk

“Construction projects are never done alone”. Euroscoop is a very good example of this.

This project was the result of a very good cooperation between several parties. Under contract to HERCUTON, various companies supplied the structural elements.
– d-Concrete! (Prefaco nv, Ergon nv and Schelfhout nv) supplied the precast concrete beams, columns, stairs and walls.
– Reijrink: steel structure
– Preco: Vaults
BIM is a very important factor in this collaboration. This is because all the elements from the various suppliers had to be linked together. Here are a few examples.
– Steel castings were provided in the precast concrete columns on which the steel structure was welded and/or built on site. The dimensions and position of these steel plates were discussed in detail between d-Concrete! and Reijrink during the design phase, so that there were never any clashes between the reinforcement in the concrete columns and the steel plates. This was done by providing us with IFCs of the steel structure so that we could check whether there would be any problems in the first phase. After approval of the dimensions and positions of the steel plates, all steel plates were given a number in the model. This way, we knew exactly which steel plates (from the steel supplier) had to be placed in which column.
– All the ribs are connected to the beams by means of open slots. Here, d-Concrete! received an IFC from the steelwork supplier and adapted our model so that the protruding reinforcement from the beams corresponded perfectly with the open slots.
– Some wall panels were supported on a steel structure. Steel brackets had to be provided to support the walls. The dimensions and position of these consoles were determined in close consultation and with the necessary exchange of IFCs.

d-Concrete! supplied for this project:
• Columns: 360 units
• Beams: 458 units
• Walls: 789 units
• Slabs: 35 pieces
• Stairs: 1 piece

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments