Fabeltunet

Construsoftbimawards - Fabeltunet
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Constravia
Author Constravia
Place of construction Frogner, Norwegia
Tags

Fabeltunet – projekt kompleksu mieszkaniowego we Frogner, Lillestrøm w Norwegii podzielony na 2 etapy budowy. Łącznie znalazło się tam ponad 80 mieszkań w I etapie i ponad 60 mieszkań w II etapie o łącznej powierzchni użytkowej ponad 7000 mkw.
Budynek to w zasadzie 4 bloki składające się z 5 pięter i wspólnego podziemnego parkingu poniżej poziomu gruntu. Na stropie nad piwnicą znajdują się dziedzińce z zielonymi dachami, małą architekturą i zagospodarowaniem terenu na potrzeby mieszkańców. Nad częścią piwnicy zbudowano także domy w zabudowie szeregowej.

Constravia jako główny projektant była odpowiedzialna za projekt fundamentów i konstrukcję nośną wraz z analizą globalnej stateczności budynku. Rozwiązania zastosowane w tym projekcie to m. in.:
– Wodoodporna płyta fundamentowa z dylatacją
– Prefabrykowane elementy betonowe i stal jako główny system nośny
– Prefabrykowane elementy balkonowe na odciągach
W ramach tego projektu wykonano ponad 2000 rysunków produkcyjnych dla elementów oraz ponad 200 rysunków montażowych i wykonawczych dla fundamentów.

Fabeltunet – a residential complex project in Frogner, Lillestrøm, Norway divided into 2 construction phases. In total, there were more than 80 apartments in Phase I and more than 60 apartments in Phase II with a total floor area of more than 7,000 sqm.
The building is basically 4 blocks consisting of 5 floors and shared underground parking below ground level. On the ceiling above the basement are courtyards with green roofs, small architecture, and landscaping for residents’ needs. Terraced houses were also built above part of the basement.

Constravia, as the lead designer, was responsible for the design of the foundation and load-bearing structure, along with the global stability analysis of the building. Solutions used in this project include:
– Waterproof foundation slab with expansion joints
– Precast concrete elements and steel as the main support system
– Prefabricated balcony elements on lashings
This project involved 2,000 cast unit drawings and more than 200 general arrangement drawings for the foundations.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments