Fiets- en voetgangersbrug Hoge Noot Park Lingezegen

Construsoftbimawards - Fiets- en voetgangersbrug Hoge Noot Park Lingezegen
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization KTN Engineering BV
Author ir. W. ten Napel
Co-authors ir. H.H. Kuipers
Client Buiting Machinebouw & Staalconstructie BV, Almelo
Place of construction Elst
Tags

De fiets- en voetgangersbrug Hoge Noot Park Lingezegen heeft een lengte van ca. 300 m, hoogte van ca. 8 m, en breedte van 4 m breed. In opdracht van Buiting Machinebouw & Staalconstructie BV te Almelo heeft KTN Engineering BV de engineering uitgevoerd van de complete staalconstructie.

Hoofdaannemer: Strukton Civiel Noord & Oost, Oldenzaal
Opdrachtgever: Gemeenschappelijke Regelingen Park Lingezegen Elst
Architect: Korth Tielens Architecten BV Amsterdam
Constructief ontwerp: Sophia Engineering, Warmenhuizen

De staalconstructie bestaat uit 1 samengesteld brugprofiel met een totale lengte van ca. 300 m zonder dilataties. Door de vorm van de brug is de lineaire uitzetting en krimp in het bochtdeel op te nemen. Het samengestelde brugprofiel bestaat uit een hoofdbuis met brugdek. Het brugprofiel wordt afgedragen op V-kolommen en de 2 landhoofden.

De complete staalconstructie is gemodelleerd in TEKLA inclusief de montagevoorzieningen. De dekplaten, dekranden en leuningprofielen zijn 3D gevormd.

De stalen onderdelen zijn volgens een montageplan gemonteerd waarbij het spoorkruisende deel in een buitendienststelling van maximaal 4 uur geplaatst is.

Ons bedrijf heeft ook alle detailberekeningen en montagefase-berekeningen voor dit project verzorgd.

Fotograaf: Emiel Muijderman / Wouter Borre

The bicycle and pedestrian bridge Hoge Noot Park Lingezegen has a length of approx. 300 m, a height of approx. 8 m, and a width of 4 m. Commissioned by Buiting Machinebouw & Staalconstructie BV in Almelo, KTN Engineering BV carried out the engineering of the complete steel construction.

Main contractor: Strukton Civiel Noord & Oost, Oldenzaal
Client: Joint Schemes Park Lingezegen Elst
Architect: Korth Tielens Architects BV Amsterdam
Structural design: Sophia Engineering, Warmenhuizen

The steel construction consists of 1 steel bridge profile with a total length of approx. 300 m without dilatations. Due to the shape of the bridge, the linear expansion and contraction in the curved section can be absorbed. The composite bridge profile consists of a main tube with bridge deck. The bridge profile is carried on V-columns and the 2 abutments.

The complete steel construction is modelled in TEKLA including the assembly facilities. The deck plates, deck edges and railing profiles are 3D shaped.

The steel parts have been assembled according to an assembly plan in which the rail cross section has been installed in an “out of service time” for a maximum of 4 hours.

Our company also provided all detailed calculations and assembly phase calculations for this project.

Photographer: Emiel Muijderman / Wouter Borre

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments