Fietsbrug Leuven

Construsoftbimawards - Fietsbrug Leuven
Category Infrastructure Projects
Year 2018
Country Benelux
Organization Ergon nv, Lier Belgium
Author Ruben Draulans
Client AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) Vlaams-Brabant en UZ Leuven
Place of construction Leuven, Belgium
Tags

De realisatie van de fietsbrug over de E314-snelweg kadert in de algehele vernieuwing van de ontsluiting van de ‘Health Science Campus Gasthuisberg’ . De campus genereert per dag tot 25.000 voertuigbewegingen van medewerkers, patiënten, bezoekers, studenten en leveranciers, waarbij de toegang van de site via de E314 de belangrijkste is.
De groei van de Campus betekende dat de capaciteit van het huidige complex onvoldoende werd, dikwijls met filevorming tot op de snelweg. De bestaande auto-brug van het complex wordt daarom gerenoveerd en krijgt daarbij een extra rijstrook voor inkomend autoverkeer. Het bestaande brugprofiel bleek daarbij te beperkt om ook nog fietsverkeer veilig af te wikkelen.

De bijkomende fietsbrug zal tevens een belangrijke schakel vormen in het fietsroute-netwerk dat in de Leuvense regio ontplooid wordt. Met name is er nu reeds aansluiting met een fietstraject dat via landelijk gebied verbinding geeft naar Winksele en er aansluiting vindt met de HST- fietssnelweg Brussel – Leuven. Anderzijds is er in oostelijke richting reeds een comfortabel gescheiden traject tot de Tervuursesteenweg. Verder zal de route ontwikkeld worden naar de universitaire campussen ‘Arenberg’ en het industrieterrein Haasrode aan de Leuvense zuidrand. Op die wijze krijgt een fietssnelweg Leuven- Zuid vorm.

Ergon leverde 4 kokerelementen van 3m breed en 33m lang voor de fietsbrug, die amper op een weekend tijd werden gemonteerd. De 4 kokerelementen hadden elk bijna een gewicht van 115 ton en afgeschuinde onderzijden en opstanden. De elementen zijn opgevuld met polystyreen voor gewichtsbesparing. Er is een voorspanning aangebracht van 117 T15-strengen. Mits toepassing van deze verschillende eigenschappen mag het resultaat mag er gerust zijn want de nieuwe brug oogt stijlvol en robuust.

The realization of the bicycle bridge over the E314 motorway is part of the overall renewal of the ‘Health Science Campus Gasthuisberg’ hospital. The campus generates up to 25,000 vehicle movements per day for employees, patients, visitors, students and suppliers, with the E314’s main access to the site.
The growth of the Campus meant that the capacity of the current complex became insufficient, often with traffic jams up to the highway. The existing bridge of the complex will therefore be renovated and will receive an additional lane for incoming traffic. The existing bridge profile turned out to be too limited to safely handle bicycle traffic.

The additional bicycle bridge will also be an important link in the bicycle route network that is being developed in the Leuven region. In particular, there is already a connection with a cycle route that connects to Winksele via a rural area and connects to the HST bicycle highway Brussels – Leuven. On the other hand, there is already a comfortable separated route to the Tervuursesteenweg in the east. Furthermore, the route will be developed to the university campuses ‘Arenberg’ and the industrial park Haasrode on the southern edge of Leuven. In this way, a Leuven-Zuid bicycle highway will take shape.
Ergon supplied 4 tube elements of 3 m wide and 33 m long for the bicycle bridge, which were mounted in a weekends time. The 4 tube elements each had an approximate weight of 115 tons. The elements are filled with polystyrene for weight saving. It was prestressed with 117 T15 strands. Provided these different properties are used, the result is impressive because the new bridge looks stylish and robust.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments