GARNIZON GATO OFFICE BUILDING

Construsoftbimawards - GARNIZON GATO OFFICE BUILDING
Category Public Interest Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Primes sp. z o.o.
Author Primes sp. z o.o.
Client Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.
Place of construction Gdańsk
Tags

Budynek biurowy Garnizon Gato jest obiektem należącym do kompleksu apartamentowo-biurowego Garnizon znajdującego się w Gdańsku, na terenie historycznie związanym z formacjami wojskowymi i obronnymi, w samym sercu trójmiejskiej metropolii. To miejsce unikatowe, które tworzy zupełnie nową tkankę miejską i w którym harmonijnie współgrają funkcje mieszkaniowa, biurowa, usługowa i rozrywkowa.

Budynek o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i monolitycznej sprężanej na budowie. Główną konstrukcję pionową stanowią ściany i słupy monolityczne, stateczność zapewniają monolityczne trzony klatkowo-windowe oraz część ścian schodzących do fundamentów. Na poziomie kondygnacji garażowej G2 układ konstrukcyjny typu płyta-słup ze stropami półprefabrykowanymi żelbetowymi typu Filigran opartymi na słupach i ścianach. Na kondygnacji garażowej G1 układ konstrukcyjny mieszany typu płyta-słup oraz belkowo-słupowy ze stropami półprefabrykowanymi żelbetowymi typu Filigran opartymi na słupach, belkach i ścianach. Na pozostałych kondygnacjach mieszany typu płyta-słup oraz belkowo-słupowy stropami kablobetonowymi sprężonymi na budowie opartymi na słupach, belkach i ścianach. Na kondygnacjach P2-P4 zaprojektowano dwu kondygnacyjną konstrukcję przewieszenia o wysięgu 12,7m. Przyjęto podwieszenie za pomocą kabli systemu zewnętrznego sprężania zakotwionych w blokach kotwiących. Reakcja pozioma z podwieszenia zostanie przekazana poprzez pręty sprężające na poziomą tarczę stropową budynku.

Office building Garnizon Gato is an object belonging to the Garnizon apartment and office complex located in Gdańsk, historically associated with military and defense formations, in the heart of the Tri-City metropolis. This is a unique place that creates a completely new urban fabric and in which the housing, office, service and entertainment functions harmoniously harmonize.

A monolithic and monolithic reinforced concrete construction building on a construction site. The main vertical structure consists of monolithic walls and pillars, stability is provided by monolithic cage-lift shafts as well as part of walls descending to foundations. On the level of the G2 garage, a slab-pillar construction system with semi-precast reinforced concrete slabs of the Filigran type based on pillars and walls. On the level of the G1 garage, a mixed a slab-pillar and beam-pillar construction system with semi-precast reinforced concrete slabs of the Filigran type and with compressed-concrete ceilings, based on columns, beams and walls. On the other floors a mixed a slab-pillar and beam-pillar construction system with compressed-concrete ceilings based on beam, pillars and walls. On the P2-P4 storeys, a two-storey constructrion with a 12.7m overhang has been designed. Suspension was adopted by external compression system cables anchored in anchor blocks. The horizontal reaction from the overhang will be transferred through the compressed rods to the horizontal deep beam (slab) of the building.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments