GARNIZON GH OFFICE BUILDING

Construsoftbimawards - GARNIZON GH OFFICE BUILDING
Category Commercial Projects
Year 2018
Country Poland
Organization Primes sp. z o.o.
Author Primes sp. z o.o.
Client Grupa Inwestycyjna Hossa S.A.
Place of construction Gdańsk
Tags

Budynek biurowy Garnizon GH (Hiro) jest obiektem należącym do kompleksu apartamentowo-biurowego Garnizon znajdującego się w Gdańsku, na terenie historycznie związanym z formacjami wojskowymi i obronnymi, w samym sercu trójmiejskiej metropolii. To miejsce unikatowe, które tworzy zupełnie nową tkankę miejską i w którym harmonijnie współgrają funkcje mieszkaniowa, biurowa, usługowa i rozrywkowa.

Budynek o konstrukcji żelbetowej monolitycznej i monolitycznej sprężanej na budowie. Główną konstrukcję pionową stanowią ściany i słupy monolityczne, stateczność zapewniają monolityczne trzony klatkowo-windowe oraz wentylacyjne oraz część ścian schodzących do fundamentów. Na poziomie garaży układ konstrukcyjny typu płyta-słup ze stropami półprefabrykowanymi żelbetowymi typu Filigran opartymi na słupach i ścianach, na pozostałych kondygnacjach układ konstrukcyjny typu płyta-słup ze stropami sprężonymi kablobetonowymi opartymi na słupach i ścianach. W centralnym punkcie komunikacyjnym budynku znajdują się żelbetowe monolityczne schody, których głównym elementem nośnym jest spiralna belka żelbetowa znajdująca się wewnątrz ich obrysu oparta jedynie na stropach. W belce nośnej zaprojektowano zakotwione stopnie biegowe wspornikowe.

Office building Garnizon GH (Hiro) is an object belonging to the Garnizon apartment and office complex located in Gdańsk, historically associated with military and defense formations, in the heart of the Tri-City metropolis. This is a unique place that creates a completely new urban fabric and in which the housing, office, service and entertainment functions harmoniously harmonize.

A monolithic and monolithic reinforced concrete construction building on a construction site. The main vertical structure consists of monolithic walls and pillars, stability is provided by monolithic cage-lift and ventilation shafts as well as part of walls descending to foundations. On the level of garages, a slab-pillar construction system with semi-precast reinforced concrete slabs of the Filigran type based on pillars and walls, on the other floors a slab-pillar construction system with compressed-concrete ceilings based on pillars and walls. In the central communication point of the building there are reinforced concrete monolithic stairs, whose main supporting element is a spiral reinforced concrete beam located inside their contour based only on the ceilings. The supporting beam has anchored cantilever running stages.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments