Gemeentehuis Nijkerk

Construsoftbimawards - Gemeentehuis Nijkerk
Category Public Interest Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization iFS Building Systems
Project partners Van Bokhorst architecten + ingenieurs, Pelecon structural engineers, Prins Bouw B.V, Dijkstaal B.V.
Author Ronald Wentink
Co-authors Bart Werksma
Place of construction Nijkerk
Tags ConcreteTekla StructuresTrimble ConnectSteel

Voormalig Rabobankpand.
In 2020 besloot de Gemeente Nijkerk om het voormalige Rabobankpand te kopen met als doel dit te transformeren tot nieuw Gemeentehuis. Uitdaging voor deze transformatie was het creëren van een raadzaal van 200m2. Hiervoor werd lokaal Architectenbureau Van Bokhorst architecten + ingenieurs benaderd. Om de extra vierkante meters te realiseren ontwierpen zij hiervoor een XL uitbouw.
Gezien de wens om het geheel zo transparant mogelijk te maken heeft Van Bokhorst met de geselecteerde bouwkundig aannemer, Prins Bouw B.V. contact opgenomen met iFS Building Systems.
De ambitie en wens was duidelijk; een zo transparant en slank mogelijk uitgevoerde bijzondere combinatie van glas en staal. Een combinatie perfect voor een project specifieke oplossing van iFS.

Afstemming en voortgang.
IFS heeft een voorstel gedaan voor de uitwerking van het stalen frame samen met staal partner Dijkstaal B.V. Na ontvangst van alle tekeningen, berekeningen en ifc modellen namens hoofdconstructeur Pelecon Structural Engineers te hebben bestudeerd besloot Ronald Wentink (iFS) dat dit een mooie gelegenheid was om meer ervaring op te doen met Tekla Structures. Ronald was tijdens het starten van dit project bezig was met de cursus steel detailing, gelukkig kon hij met zijn vragen terecht bij de heren van construsoft maar ook bij Marcel Koster (ervaren tekla tekenaar bij Dijkstaal)

Uitwerking en uitdagingen.
Tijdens het modelleren waarbij alle eisen en wensen van alle betrokken partners bij elkaar kwamen, komt het besef dat er diverse complexe verbindingen en aansluitingen in het model verwerkt moesten worden en dat alle kolommen en liggers elk onder een andere hoek staan. Zo is er in het dakvlak bijvoorbeeld een aanwezige ‘knik’ waar meerdere liggers en windverbanden bij elkaar komen. Ook in de vloer moest een verbinding komen die voor een aardige uitdaging heeft gezorgd. Dankzij trimble connect konden ifc modellen makkelijk gedeeld worden en dergelijke uitdagingen/problemen op tijd opgespoord en opgelost worden. In het model zijn ook gelijk alle voorzieningen verwerkt om de houten spanten en lamellen van Heko Spanten Ede B.V. aan de buitenkant te bevestigen maar de echte eye-catcher is toch wel de overhellende gefacetteerde glasgevel met glasdak.

Samenwerking & Eindresultaat.
Het modelleren van het staal en glas is door iFS gedaan en het staal model is door Dijkstaal verder uitgewerkt tot alle werktekeningen voor de productie.
Niet bepaald een eenvoudig eerste project om te oefenen met tekla maar dankzij de juiste partners en hulp van een ervaren tekla tekenaar zoals Marcel, zeggen wij met enige bescheidenheid; ‘het eindresultaat is prachtig geworden’.
Dank aan alle partners!

Former Rabobank Building.
In 2020, the Municipality of Nijkerk decided to purchase the former Rabobank building with the goal of transforming it into a new Town Hall. The challenge for this transformation was to create a council chamber of 200m2. For this, local architectural firm Van Bokhorst architecten + ingenieurs was approached. To realize the extra square meters, they designed an XL extension for this.
Given the desire to make the whole as transparent as possible, Van Bokhorst and the selected building contractor, Prins Bouw B.V. contacted iFS Building Systems.
The ambition and wish was clear; a special combination of glass and steel, executed as transparent and slim as possible. A combination perfect for a project specific solution from iFS.

Coordination and progress.
IFS made a proposal for the detailing of the steel frame together with steel partner Dijkstaal B.V. After receiving all drawings, calculations and ifc models on behalf of main structural engineer Pelecon Structural Engineers, Ronald Wentink (iFS) decided that this was a great opportunity to gain more experience with Tekla Structures. During the start of this project Ronald was busy with the steel detailing course, fortunately he could ask his questions to the gentlemen of Construsoft but also to Marcel Koster (experienced tekla engineer at Dijkstaal).

Elaboration and challenges.
During the modeling process in which all the requirements and wishes of all the partners involved came together, the realization dawned that various complex connections and joints had to be incorporated into the model and that all the columns and beams are each at different angles. For example, in the roof plane, there is a “bend” where several beams and wind braces come together. There also had to be a connection in the floor, which created quite a challenge. Thanks to trimble connect, ifc models could easily be shared and such challenges/problems detected and solved in time. The model also incorporates all the provisions for attaching the wooden trusses and slats from Heko Spanten Ede B.V. to the outside, but the real eye-catcher is the tilting faceted glass facade with glass roof.

Collaboration & Final Result.
The modeling of the steel and glass was done by iFS and the steel model was further developed by Dijkstaal into all the working drawings for production.
Not exactly an easy first project to practice with tekla but thanks to the right partners and help of an experienced tekla engineer like Marcel, we say with some modesty; ‘the end result turned out beautiful’.
Thanks to all partners!

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments