Category winner in these countries:

Gevel Nieuwendijk 188

Construsoftbimawards - Gevel Nieuwendijk 188
Category Public Interest Projects
Year 2022
Country Benelux
Organization Seldenthuis Engineering B.V.
Project partners IFS Building Systems, Rijnboutt
Author Daan van Berkel
Client IFS Building Systems
Place of construction Amsterdam
Tags

In de binnenstad van Amsterdam is een oud gebouw aan de Nieuwendijk 188 gesloopt en vervangen door een geheel nieuw pand met daarin drie verdiepingen, waarvan twee winkellagen. Het ontwerp van de nieuwe gevel is iconisch te noemen! De oude dichte pui is vervangen door een prachtige glazen pui met een zeer open karakter, dat bestaat uit rond glas en rond natuursteen, ontworpen door architect Frederik Vermeesch van het ontwerpbureau Rijnboutt. Hierdoor past het vernieuwde pand goed binnen het straatbeeld van deze veelzijdige winkelstraat in Amsterdam.

Voor IFS Building Systems uit Waddinxveen zijn de diverse onderdelen van de pui uit staal, aluminium en het gebogen glas uitgewerkt in Tekla Structures. Bijzonder hieraan is dat de gebogen onderdelen van de drie afzonderlijke puien elk drie middelpunten kennen. Alle onderdelen volgen de bogen met deze drie middelpunten, inclusief de hekwerken aan de buitenzijde.

Grootste uitdaging bij dit project was het modelleren van de 30 mm dikke rand waarop de pui op de eerste verdieping steunt. Deze plaat loopt in twee richtingen rond (horizontaal en verticaal) waarbij de bovenkant van iedere doorsnede horizontaal diende te zijn. Hiervoor werd uiteindelijk een polyprofiel uitgesneden met de vorm van een enorme kegelvorm die onder een lichte hoek werd geplaatst. Uiteindelijk zijn alle objecten in Tekla Structures uitgewerkt, zonder gebruik te maken van items of referentiemodellen!

In the city center of Amsterdam, an old building at Nieuwendijk 188 has been demolished and replaced by a completely new building with three floors, two of which are retail floors. The design of the new facade is iconic! The old closed facade has been replaced by a beautiful glass facade with a very open character, consisting of round glass and round natural stone, designed by architect Frederik Vermeesch of the Rijnboutt design agency. As a result, the renovated building fits in well with the streetscape of this versatile shopping street in Amsterdam.

For IFS Building Systems from Waddinxveen, the various parts of the facade made of steel, aluminum and the curved glass have been modelled in Tekla Structures. What is special about this is that the curved parts of the three separate fronts each have three centers. All parts follow the arcs with these three centers, including the fencing on the outside.

The biggest challenge in this project was modeling the 30 mm thick edge on which the facade on the first floor rests. This plate runs in two directions (horizontal and vertical) whereby the top of each cross-section had to be horizontal. For this, a polyprofile was finally cut out with the shape of a huge cone shape that was placed at a slight angle. In the end, all objects where modelled in Tekla Structures, without using any items or reference models!

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments