Gull Wing Bridge

Construsoftbimawards - Gull Wing Bridge
Category Infrastructure Projects
Year 2022
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
Author Maciej Walaszkowski
Co-authors Filip Blumreder
Client Victor Buyck Steel Construction
Place of construction Lake Lothing, city of Lowestoft
Tags

Nowy most łączący brzegi jeziora Lothing, the Gull Wing bridge, zminimalizuje obłożenie obecnie istniejącej sieci drogowej oraz poprawi jej dostępność, jak również wyznaczy kierunek rozwoju miasta Lowestoft.

Nowy most zwodzony, o przęsłach wyższych i dłuższych niż istniejące mosty pozwoli na przepływanie większych jednostek bez potrzeby podnoszenia przęsła ruchomego.

RCK Biuro Inżynierskie przygotowało model Tekla oraz dokumentację warsztatową północnych oraz południowych przęseł mostu.

Przygotowaliśmy dokumentację dla następujących przęseł:

— NAV 3 —
• 172t stali
• dźwigary główne wykonane ze spawanych blachownic o przekroju dwuteowym
• wysokość dźwigara 2,45m
• długość przęsła 50m

— SAV 2 —
• 85t stali
• dźwigary główne wykonane ze spawanych blachownic o przekroju dwuteowym
• wysokość dźwigara 1,20 – 2,15m
• długość przęsła 30m

— SAV 3 —
• 196t stali
• dźwigary główne wykonane ze spawanych blachownic o przekroju dwuteowym przechodzącym w przekrój skrzynkowy
• wysokość dźwigara 1,75 – 3,25m
• długość przęsła 41m

— SAV4 —
• 340t stali
• dźwigary główne wykonane ze spawanych blachownic o przekroju skrzynkowym
• girder’s height 3,25 – 2,75m
• długość przęsła 53m

Uczestnicy projektu:
• Tekla model and workshop documentation: RCK Biuro Inżynierskie/ Victor Buyck
• Steel Construction: Victor Buyck
• Client: Suffolk County Council
• General Contractor(s): Farrans Construction
• Engineering: Arup, HPBW

The Gull Wing bridge, crossing Lake Lothing, will minimise congestion on the current infrastructure network and thus improve accessibility, but also directs the development of the city of Lowestoft.

The new bascule bridge, which is also higher and longer than the existing ones, lets that larger ships can pass without opening the bascule span.

RCK Biuro Inżynierskie took a part in this project in scope of Tekla model and workshop documentation for parts of north and south approach of the bridge.

Within this project the following spans were carried by RCK:

— NAV 3 —
• 172t of steel
• main girders made of welded I-sections
• girder’s height 2.45m
• span’s length 50m

— SAV 2 —
• 85t of steel
• main girders made of welded I-sections
• girder’s height 1.20 – 2.15m
• span’s length 30m

— SAV 3 —
• 196t of steel
• main girders made of welded I-sections passing into box-sections
• girder’s height 1.75 – 3.25m
• span’s length 41m

— SAV4 —
• 340t of steel
• main girders made of welded box-sections
• girder’s height 3.25 – 2.75m
• span’s length 53m

Parties to the project:
• Tekla model and workshop documentation: RCK Biuro Inżynierskie/ Victor Buyck
• Steel Construction: Victor Buyck
• Client: Suffolk County Council
• General Contractor(s): Farrans Construction
• Engineering: Arup, HPBW

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments