Hagerneholmsskolan

Construsoftbimawards - Hagerneholmsskolan
Category Public Interest Projects
Year 2018
Country Poland
Organization CES Poland
Author CES Poland
Co-authors Strangbetong
Client Strangbetong
Place of construction Taby, Sweden
Tags

Hägerneholmsskolan to nowoczesny czterobudynkowy kompleks szkolny o powierzchni około 4000 metrów kwadratowych wykonany głównie w prefabrykowanej technologii żelbetowej. Obiekt składa się z żelbetowych ścian (zarówno warstwowych jak i zwykłych), sprężonych płyt kanałowych, płyt zbrojonych dwukierunkowo, schodów żelbetowych, a także ze stalowej konstrukcji łącznika. Nowoczesny charakter budynku oraz zastosowane w nim rozwiązania tworzą obiekt innowacyjny pod względem estetyki i przyjazny pod względem uzytkowania. Projekt powstał poprzez współpracę CES Polska z szwedzkim Strängbetongiem. Model w pełnej wersji zawierał szereg szczegółowych podkładów, które nie mogą być przedstawione w ramach konkursu z uwagi na prawa autorskie.

Hägerneholmsskolan is a modern four-building school complex with area around 4000 square meters made mainly in prefabricated reinforced concrete technology. The building consists of walls (both layered and ordinary), compressed hollow core slabs, bi-directional reinforced slabs, reinforced concrete stairs, and steel connector structure. The modern nature of the building and the solutions used in it create an innovative object in terms of aesthetics and friendly in terms of use. The project was created through cooperation between CES Poland and Swedish Strängbetong. The model in the full version contained a number of detailed references, however those can not be presented as part of the competition due to copyright.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments