Fietsbrug A201K

Construsoftbimawards - Fietsbrug A201K
Kategória Infrastrukturális projektek
Év 2023
Ország Poland
Szervezet RCK Biuro Inżynierskie
Projektpartnerek De Werkvenootschap, Zwars & Jansma Architecten
Szerző Maciej Walaszkowski
Társszerzők Magdalena Buśko, Paweł Makarewicz
Ügyfél Victor Buyck Steel Construction
Az építmény helye Machelen
Tags

Most pieszo-rowerowy A201K jest częścią programu ,,Work on the Ring’’, dzięki któremu zapewniona zostanie lepsza mobilność na obwodnicy Brukseli. Most zostanie zrealizowany na skrzyżowaniu drogi A201 im. Leopolda III z autostradą rowerową i połączy Harenweg w Zaventem z Sint-Stevens-Woluwestraat w Machelen.

Długość płyty mostu będzie wynosiła 510m, co uplasuje A201K jako najdłuższy most pieszo-rowerowy we Flandrii.

RCK Biuro Inżynierskie przygotowało model Tekla oraz dokumentację warsztatową dla czternastu kolumn w kształcie litery V oraz dwóch biegów schodowych pozwalających na opuszczenie mostu pomiędzy przyczółkami. Zespoły głównej belki zostały przygotowane przez VBSC. Dzięki pracy w jednym modelu nasze prace były dobrze skoordynowane. Wykonane ze stali kolumny i schody zwiększą fascynujący efekt wizualny, uzyskany dzięki odpowiedniemu nachyleniu krzywej wznoszącej i jej idealnie prostej trajektorii.

Wysokość słupów zmienia się podążając za krzywizną i waha się od 2,1m do 7,5m. Płyta mostu w najwyższym punkcie znajduje się na poziomie około 8m nad poziomem terenu.

Ośmiokątny przekrój każdej z gałęzi słupa zmienia się wraz ze wzrostem wysokości, przez co każdy słup staje się bardzo skomplikowanym zespołem. W związku z tym każda z blach słupa wymagała dokładnej obróbki w modelu w celu zapewnienia wszystkich niezbędnych fazowań i przygotowania pod spoiny.

The bicycle and pedestrian bridge A201K is part of the programme ‘Work on the Ring’, with which will create better mobility on and around the ring road that encircles Brussels. The connection will be realised at the junction of the Leopold III lane with the cycling highway and should connect the Harenweg in Zaventem with the Sint-Stevens-Woluwestraat in Machelen.

The length of the bridge’s deck will be equal 510 m, which will place the bridge as the longest bicycle and pedestrian bridge in Flanders.

RCK Biuro Inżynierskie took a part in this project in scope of Tekla model and workshop documentation for fourteen V-shaped bridge’s columns and two stairs to leave the bridge between the abutments. The deck assemblies were prepared by VBSC. Thanks to work in one model our work was well coordinated. Columns and stairs made of steel will increase a fascinating visual effect, achieved by gradual gradient in a continuous upward curve and its perfectly straight trajectory.

To follow the curve the height of the columns varies from about 2,1m to 7,5m and deck at the highest point will be almost 8m above the street level.

The octagonal cross section of each of the column’s branch is changing along the height of the column, which makes each column a very complex assembly. Due to that each of column’s plates required a lot of manual work in the model to achieve all of the necessary weld preparations and chamfers.

Hagyja meg véleményét

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments