Idungården

Construsoftbimawards - Idungården
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization CES Polska
Author CES Polska
Co-authors Spenncon AS
Client Ålesund Bygg
Place of construction Ålesund, Norway
Tags

Idungården jest nowoczesną przestrzenią coworkingową o powierzchni około 5500m2, która powstaje w centrum malowniczego Ålesund w Norwegii. Projekt ten jest kolejnym przykładem, że w dzisiejszych czasach odległości nie mają znaczenia a oprogramowanie Tekla Structures wraz z Tekla Model Sharing umożliwia tworzenie estetycznych i nowoczesnych konstrukcji prefabrykowanych, na co dowodem jest ciągła współpraca CES Polska wraz ze Spenncon AS.
Konstrukcję piwnicy stanowią monolityczne ściany oraz słupy posadowione na palach z racji bezpośredniego sąsiedztwa zatoki oraz portu. Powyżej poziomu gruntu wszystkie elementy betonowe są prefabrykowane i wykonane w pobliskiej fabryce Spenncon AS w Hjørungavåg, zaprojektowane w CES Polska w Łodzi. Charakterystycznym elementem są elementy fasady wykonane z betonu barwionego w masie o bardzo nowoczesnym i estetycznym kształcie. Dzięki technologii BIM i ciągłej wymianie modeli IFC między branżami na platformach on-line mogliśmy dopracować te elementy w najdrobniejszych szczegółach aby możliwy był montaż oświetlenia LED czy elektrycznych rolet przeciwsłonecznych.
Pełna informatyzacja procesu projektowego pozwala nam śledzić postępy produkcji i budowy nawet w domowym zaciszu.
Więcej szczegółów można odnaleźć na oficjalnej stronie projektu: https://pir.work/

Idungården is a modern 5500m2 coworking space that is being built in the center of picturesque Ålesund in Norway. This project is another example that nowadays distances doesn’t matter and Tekla Structures software with Tekla Model Sharing allows us to create aesthetic and modern precast structures, which is a proof of constant cooperation between Spenncon AS and CES Polska.
Basement structure is made out of cast in situ concrete walls and columns placed on piles due to direct contact with Ålesund bay and harbor. All elements above ground level are precast and manufactured in local Spenncon factory in Hjørungavåg, designed in CES Polska in Łódź. Distinctive elements are in-mass coloured concrete facades of very modern and aesthetic shape. Thanks to BIM technology and constant sharing of IFC models between subcontractors on online platforms we were able to design those elements up to the finest details to make assembly of LED lighting and electrical sun blinds possible.
Full digitalization of the design process allows us to keep track of the progress in the factory and on the building site.
For more details please visit official project website: https://pir.work/

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments