IKEA Varuhus

Construsoftbimawards - IKEA Varuhus
Category Commercial Projects
Year 2019
Country Poland
Organization CES Polska
Author CES Polska
Co-authors Strängbetong
Client IKEA
Place of construction Kållered / Sweden
Tags

Projekt IKEA Varuhus to obiekt magazynowo-usługowy, w którym postawiono na otwartość i dostępność. W projekcie tym wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów zaprojektowano kilka wejść prowadzących z poziomu parkingu bezpośrednio do kolejnych działów handlowych sklepu. Pierwszy poziom w całości stanowi parking, ekspozycja i cześć magazynowa znajduje sie na kolejnych poziomach. W skład konstrukcji wchodzą monolityczne fundamenty posadowione na palach, stalowa konstrukcja dachu oraz prefabrykowane elementy żelbetowe takie jak: jednowarstwowe ściany wewnętrzne, sprężone płyty kanałowe, trzywarstwowe ściany zewnętrzne, sprężone belki, słupy żelbetowe oraz sprężone płyty typu TT. W sumie ponad 3200 prefabrykowanych elementów żelbetowych rozmieszczonych na ponad 31000 m2 powierzchni zabudowy. Projekt powstał we współpracy pomiędzy CES Polska, szwedzkim Strängbetongiem oraz innymi firmami spoza grupy Consolis.

 

Projektanci napotkali szereg wyzwań natury logistycznej z powodu nietypowej geometrii elementów. W obiekcie występują ściany o wysokości 10m z licznymi otworami pod instalacje i akcesoriami do połączeń. ściany były obracane podczas montażu. Głównym wyzwaniem były słupy o wysokości przekraczającej 17m. Były to pierwsze tak wysokie słupy w historii fabryki i zdecydowano się wykonać element próbny w celu weryfikacji właściwości wytrzymałościowych, szerokości rozwarcia rys, możliwości transportowych i montażu. Wielkość projektu wymusiła jednoczesną prace większej ilości osób. W celu uniknięcia problemów z numeracją elementów wprowadzono dozwolone zakresy numeracji dedykowane każdemu z projektantów. Używano numeracji automatycznej. Dla CES Polska dodatkowym wyzwaniem była zmiana wersji oprogramowania z Tekla 21.0 na Tekla 2017. Przeprowadzono szkolenia wewnętrzne i zespół szybko zaadoptował nowy interfejs graficzny.

 

Program Tekla Structures pomógł sprostać wyzwaniom projektowym. Model podzielono na obszary robocze zgodne z harmonogramem montażu obiektu. Modelowanie 3D pomogło w projektowaniu i optymalizacji wysokich ścian i słupów oraz licznym połączeniom z belkami lub konstrukcją stalową. Zmienne warunki środowiskowe wystepujace w obiekcie w przestrzeni parkingu i części sklepowej, liczne otwory instalacyjne, instalacje elektryczne umieszczone w prefabykatach wymusiły wykonanie bardzo wielu typów zbrojenia oraz dodatkowych prętów dozbrajających w sasiedztwie akcesoriów. Oprogramowanie pomogło w precyzyjnym określeniu środka ciężkości każdego z elementów, raporty pomogły wykonać zestawienia materiałów dostarczane do fabryk. W Tekli wykonano również rysunki warsztatowe dla części z akcesoriów.

 

Program umożliwił także sprawna koordynacje poprzez korzystanie i aktualizacji referencji IFC. Projekt ten był pierwszym modelem, przy którym używano nowszej wersji programu oraz nowego narzędzia do wstawiania do elementów standardowych akcesorii i zbrojenia, który został wykonany przez wewnętrzny dział IT. Implementacja okazała się sukcesem i narzędzia te używane są w całej grupie Strängbetong,  nadal są sukcesywnie rozwijane. Możliwość dostosowywania oprogramowania do własnych potrzeb daje ogromne możliwości, z których nasza firma w pełni korzysta.

The IKEA Varuhus project is a warehouse and service facility that provides separate entrances to each department of the store. This is the first facility of this type from this company. The structure includes monolithic foundations, a metal roof structure and prefabricated reinforced concrete elements, such as single-layer internal walls, prestressed hollowcore slabs, three-layered external walls, prestressed beams, reinforced concrete columns and TT-type prestressed slabs. In total, over 3200 prefabricated reinforced concrete elements located on over 31,000 m2 of building area. The project was created in cooperation between CES Poland, Swedish Strängbetong and other companies from outside of the Consolis group. Designers encountered a number of challenges, the very geometry of the elements was atypical. The building has 10 meters high walls with many holes and accessories inside and 17 meter long poles and with such dimensions, the logistics of each assembly stage must have been well planned. The size of the project alone forced the simultaneous work of more people, also on the same type of elements. Designers had to make the entire model work on a newer version of software and design tools than previously used.

 

The Tekla Structures program helped confront the challenges that designers had to face. 3D modeling has helped them design and optimize the content of high walls, which had to be adapted not only to the changing environmental conditions occurring in the parking part facility space, nut also to numerous openings for egample ventilation or electrics. The project started with a model of one of the 17 meter long reinforced concrete columns, for which a test transport and assembly were made. The software has helped to precisely determine the center of gravity and the distribution of forces. After the positive result of the trial assembly, modeling of the whole structure was started, dividing the model into work areas and assigning a unique series to each designer, so as to avoid losing part of the job after numbering. The program also enabled  efficient coordination by using and updating IFC references. This project was the first model where the newer version of the program was used and a new insertion tool for standard components of accessories and  reinforcement, which was made by the IT department. Implementation turned put successfull and these tools are still being used today.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments