Kapwoning Westerhuis

Construsoftbimawards - Kapwoning Westerhuis
Category Small Scale Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization Adviesbureau Brekelmans
Author Ralf Banens
Client Connext
Place of construction Twello
Tags

Het betreft een project met een complexe prefab houten kapconstructie met rieten dak op een vrijstaande woning en garage.
Voor de opdrachtgever heeft Adviesbureau Brekelmans eerder al enkele prefab betonnen casco’s uitgewerkt. Gedurende het hele voorbereidingstraject is gecommuniceerd op basis van complete IFC bestanden, conform de OpenBIM gedachte. Dit beviel de opdrachtgever heel erg goed. Er is toen gevraagd of wij op een prefab houten kapconstructie konden uitwerken. Dit ook het liefst in BIM en IFC uitwerken en uiteindelijk ook de productie stukken aanleveren t.b.v. het aansturen van de CNC machines. Deze uitdaging zijn we aangegaan.

Het bleek uiteindelijk niet om een standaard driescharnier kap te gaan. Als gevolg van de complexe dakvorm komen eenvoudige prefab elementen die van nok tot muurplaat lopen nauwelijks voor. Door de verschillende dakhellingen, grote dakkappelen, veel hoeken en kilgoten moesten bijna alle prefab elementen middels losse balken aan elkaar gekoppeld worden. In de elementen komen amper rechte hoeken voor. Veel elementen hebben de vorm van een ongelijkzijdig trapezium.

Na het maken van de element tekeningen en zaaglijsten, bleek het zagen van alle houten balken lastiger dan gedacht. Er is toen besloten om dit middels een CNC machine te laten uitvoeren. De elementen konden hierdoor als legoblokjes in elkaar worden geplaatst. Na afstemming met de montage ploeg ging ook de montage van de elementen uitstekend.
In het model zijn niet alleen alle prefab elementen uitgewerkt. Ook de op maat gemaakte verhoogde F-ankers, muurplaat- wand ankers, houtschroeven en boorankers zijn meegenomen in het model. Dit om uiteindelijk een correcte materialen lijst te kunnen genereren.

Het eindresultaat was een korte montagetijd en snel een wind en waterdichte woning, ondanks de complexe dakvorm.

It is a project with a complex prefab timber roof construction with a thatched roof on a house and a garage.

Brekelmans  consultancy has  already done a number of prefab concrete hulls. During the  entire preparatory phase communication was based on full IFC files, in accordance with the OpenBIM concept. This made the client extremely satisfied. In that stage we were asked if we could develop a prefabricated timber roof construction, which also had to be done in BIM and IFC. In addition, we would also have to deliver the production drawings and files which were needed to control the CNC machines. We accepted the challenge.

Eventually it turned out not to be a standard three hinge roof. Due to the complex roof form, basic prefab elements running from the roof ridge to the wall support were barely possible.

Because of the various roof pitches, the large dormers, the great number of corners and the cold gutters almost all prefab elements had to be joined together using loose beams. There are hardly any right angles in the elements. Many elements are shaped like unequal trapezoids.

After the drawings of the elements and the saw lists were made, cutting out the wooden beams appeared to be more difficult than we had imagined. We then decided to do this by using a CNC machine. The elements could then be fitted together like bricks of Lego. After we had conferred with the assembly team fitting the elements went perfectly.

When looking at the model not only the prefab elements were developed. The custom made increased F-anchors, the wall anchors, the wood screws and the anchors are also included in the model. This was done to enable us to generate a detailed and full list of materials.

The end result meant a fast time of assembly was possible  and we had a home which had a roof that was both windproof and waterproof, despite the complex roof form.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments