KJ Plein Den Haag

Construsoftbimawards - KJ Plein Den Haag
Category Commercial Projects
Year 2024
Country Benelux
Organization KTN Engineering B.V.
Project partners OCKJ - Amvest/Synchroon, Mobilis, Powerhouse Company, IMd Raadgevende Ingenieurs, J.P. van Eesteren, Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
Author W. ten Napel
Client Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
Place of construction Den Haag
Tags Tekla StructuresSteel

KJ Plein Den Haag

KJ Plein staat direct naar het centraal station van Den Haag en bestaat uit 2 woontorens ca. 90m hoog. Om de krachten van de bovenbouw over te brengen naar de bestaande kelderconstructie zijn zware overgangsconstructies ontworpen. Verder zijn in het ontwerp diverse zware vakwerken opgenomen.

De kolommen op het kelderdek zijn zwaar belaste staal-betonkolommen 850×850 met ingestort HD400*1086 [S355] profiel met maximale belastingen van ca. 45.000 kN (4500 ton). Resulterende voetplaatdikte is 200mm met een UC van 0.93.

T.b.v. krachtsinleiding van de betondrukdiagonalen zijn diverse soorten “waaiers” toegepast om de zeer hoge drukkrachten in de staalconstructie in te leiden.

De complete constructie is uitgevoerd in CC3/ Executieklasse 3.

KTN Engineering BV is in het bouwteam traject met aannemer en hoofconstructeur IMd nauw betrokken geweest bij de detaillering van de uiteindelijke staalconstructie. In de UO fase heeft KTN Engineering BV de montage-berekeningen, werkplaatstekeningen en detailberekeningen verzorgt.

Totale tonnage ca. 1050 ton.

Betrokken partijen:
– Ontwikkelaar bovenbouw: OCKJ – Amvest/Synchroon
– Ontwikkelaar en constructie onderbouw: Mobilis
– Architect: Powerhouse Company
– Constructie bovenbouw: IMd Raadgevende Ingenieurs
– Aannemer: J.P. van Eesteren
– Staalconstructie: Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
– Staalengineering: KTN Engineering BV

KJ Plein The Hague

KJ Plein is directly facing the central station of The Hague and consists of 2 residential towers about 90m high. To transfer the forces from the upper structure to the existing basement structure, heavy transition structures were designed. Furthermore, the design includes several heavy trusses.

The columns on the basement deck are heavily loaded steel-concrete columns 850×850 with an embedded HD400*1086 [S355] profile with maximum loads of approx. 45.000 kN (4500 tons). Resulting base plate thickness is 200mm with a UC of 0.93.

For the purpose of force induction of the concrete pressure diagonals, various hybrid steel/rebar connections were used to introduce the very high pressure forces into the steel structure.

The complete construction is executed in CC3/Execution Class 3.

KTN Engineering BV was closely involved in the construction team process with the contractor and the main structural engineer IMd in the detailing of the final steel structure. In the UO phase, KTN Engineering BV provided the assembly calculations, workshop drawings and detail-calculations.

Total tonnage approximately 1050 tons.

Parties involved:
– Developer of superstructure: OCKJ – Amvest/Synchroon
– Developer and structural substructure: Mobilis
– Architect: Powerhouse Company
– Construction: IMd Raadgevende Ingenieurs
– Contractor: J.P. van Eesteren
– Steel structure: Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
– Steel engineering: KTN Engineering BV

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments