KONGRESOVÁ ARÉNA-O2 ARÉNA – sál A

Construsoftbimawards - KONGRESOVÁ ARÉNA-O2 ARÉNA – sál A
Category Commercial Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization EXCON, a.s.
Author Ing. Dalibor Gregor, Ph.D.
Co-authors Ľudovít Beňo
Place of construction Praha - Vysočany
Tags

Projekt řeší nosné ocelové konstrukce následujících částí objektu tzv. „Malé O2 arény“ v Praze v rámci její konverze na kongresovou arénu. Stávající OK „náměstí“ byla demontována a byla instalována nová ocelová konstrukce zastropení budoucího sálu „A“. Účelem tohoto zastropení je:
– vytvořit pochozí prostor pod lamelovou prosklenou střechou na niveletě cca +10,915 a tím vytvoření dvou konferenčních sálů. Předpokládá se užitné zatížení v sálech 400kg/m2 (při splnění zatěžovacího předpisu 500kg/m2) a na komunikačních prostorách (chodbách) 500kg/m2
– zavěšovat koncertní a kongresovou AV technologii – rigging do roviny spodních pasů.
– přenést vlastní tíhu požadované skladby definované stavební částí dokumentace
– pohyb povolaných osob v příhradové konstrukci má být primárně po 4 hlavních obslužných podélných lávkách a jedné příčné lávce. Lávky budou vedeny při dolních pasech vazníků. Lávky budou mít dvoutyčové zábradlí s madlem o prům cca 50mm a obdobná trubka bude u podélníků lávek – trubky budou sloužit pro uchycení osvětlovací techniky. Součástí OK budou i příčníky umístěné kolmo na podélníky lávek a sloužící pro pro scénická světla. Podél lávek bude vedeno sprinklerové potrubí a kabelové žlaby pro silno a slaboproud. Třmeny žlabů jsou součástí dodávky OK. Pod lávkami budou umístěna svítidla
– Z úrovně lávek je požadováno veřejně nepřístupné schodiště do úrovně nad horními pasy.
– Další skupinou lávek jsou 500mm široké lávky z podlah.roštů vedené podél dol.pasů vazníků z jedné strany. Tyto lávky nebudou mít zábradlí a budou vybaveny lankem vedeným podél vazníků a sloužícím jako jistící systém. Po těchto lávkách se bude pohybovat obsluha vybavená OOPP.
– V šesti místech bude umístěna výměna sloužící pro zavěšení kladky 6 vytahovacích lustrů
– Do OK budou zavěšeny i repro clustery
– Na speciální plošince bude umístěn „rack“
– Z důvodu osvětlení jsou všechny konstrukce ve střešním prostoru (vč.trapéz.plechů, roštů, zábradlí…) požadovány v černé barvě.

The project solves the steel structures of the so-called “Small O2 Arena” in Prague as part of its conversion to a congress arena. The existing OK “square” was dismantled and a new steel structure of the future hall “A” was installed.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments