Koning Willem 1 College

Construsoftbimawards - Koning Willem 1 College
Category Public Interest Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization Teken-en Adviesburo Gerard van Meerveld
Project partners Heerkens van Bavel, HEKO SPANTEN, Kampert Constructie Harskamp
Author Gerard van Meerveld
Co-authors -
Client HEKO SPANTEN
Place of construction Den Bosch
Tags

Nieuwbouw KW1C bevat unieke hoofddraagconstructie van gelamineerd hout
De eerste fase van de nieuwbouw van het Koning Willem 1 College in Den Bosch wordt gekenmerkt door het beeldbepalende, nieuwe entreegebouw van gelamineerd hout en staal. Het is het eerste project waarbij de hoofddraagconstructie van gelamineerd hout op deze schaal wordt toegepast. Gerard van Meerveld verzorgde in opdracht van de producent van de constructie, Heko Spanten, de constructieve uitwerking en noemt het gebruik van Tekla Structures ‘onmisbaar’ bij dit unieke project.

Unieke houten draagconstructie
De eerste fase van de vernieuwing bestaat uit het bouwen van een entreegebouw op het voorplein aan de Onderwijsboulevard. Daarbij wordt een aansluiting gemaakt met het bestaande gebouw en wordt een bestaande patio overkapt. De grote eye-catcher van de nieuwbouw is de houten hoofddraagconstructie. Het wordt het eerste gebouw in Nederland waarbij zo’n constructie op deze schaal wordt toegepast. Dit geeft het entreegebouw een krachtig eigen karakter, zowel aan de buiten- als aan de binnenkant. De nieuwbouw bouwt voort op de structuur van het bestaande gebouw. Een functioneel gebouw (op een gridstructuur van 8 bij 8 meter), wat elk jaar flexibel kan worden ingedeeld om de ruimten toe te spitsen op het te geven onderwijs. Door de flexibele indeling is het goed aan te passen om in de toekomst het best mogelijke onderwijs te huisvesten.

Voor het project in Den Bosch is de volledige constructie van gelamineerd hout uitgewerkt, met daarin verwerkt de stalen aansluitingen en verbindingen. Deze bestaat uit een houtvolume van circa 700 kubieke meter en 60 ton aan staalplaat en stalen pennen, zo’n 24.000 stuks. De CNC-aansturing ten behoeve van houtbewerking vormde bij dit project een essentieel aspect. Hiermee kon de producent van het gelamineerde hout de productiedata rechtstreeks uit het Tekla-model halen, zonder handmatig alle gegevens in te hoeven voeren.
De samenwerking in het project met o.a. de aannemer hoofdconstructeur en detailconstructeur verliepen hoofdzakelijk d.m.v. uitwisselen IFC bestanden. De uitdagingen in de uitvoer naar de Hundegger machines werden dankzij de korte lijnen met leverancier Construsoft bijzonder accuraat en snel opgelost.
De tekeningen voor zowel productie en montage zijn helder in te delen en bijzonder duidelijk voor iedereen.

De geplande oplevering van de nieuwbouw van het KW1-College is in het voorjaar van 2021.

Het project was goed in beeld in heel bouwend Nederland, een selectie uit publicaties:

 • https://www.hvb.nl/cases/koning-willem-1-college.htm
 • https://www.nieuwearchitecten.nl/project/koning-willem-i-college/
 • https://www.construsoft.com/nl/referenties/nieuwbouw-kw1c-bevat-unieke-hoofddraagconstructie-van-gelamineerd-hout
 • https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=42267
 • https://www.pietersbouwtechniek.nl/actueel/nieuws/de-eerste-houtconstructies-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-worden-geplaatst
 • https://www.houtwereld.nl/architectuur/nieuwbouw-willem-i-college-in-hout/

New construction KW1C contains unique main carriage structure made of Laminated wood.
The first phase of the new construction of the Koning Willem 1 College in Den Bosch is characterized due the image-determining new entrance building made of laminated wood and steel. It is the first project in which the main supporting strcuture of laminated wood is applied to this scale. Gerard van Meerveld was commissioned by the manufacturers of the construction, Heko Spanten, the constructionive outlets and mentions the use of Tekla Structures ‘indispensable’ to this unique project.

Unique wooden supporting structure
The first phase of the renewal consists of building an entrance building on the forecourt to the education boulevard. A connection is made with the existing building and an existing patio is covered. The large Eye-catcher of the new construction is the wooden main supporting structure. It will be the first building in the Netherlands where such a construction is applied to this scale. This gives the entrance building a powerful character, both on the outside and inside. The new building builds on the structure of the existing building. A functional building (on a grid structure of 8 by 8 meters), which can be flexible every year to focus the spaces on the education to be given. Due to the flexible format it is easy to adapt to the best possible education rooms in the future.

For the project in Den Bosch, the full construction of laminated wood has been worked out, together with the steel connections and joints. This consists of a wood volume of approximately 700 cubic meters and 60 tons of steel plates and steel pens, around 24,000 pieces. The CNC control for woodworking formed an essential aspect with this project. This allows the producer of the laminated wood to transfer the production data directly from the Tekla model, without having to enter all data manually.
Collaboration in the project with the main contractor, main constructor and detail constructor, among others, mainly engaged by exchanging IFC files. Thanks to the short lines with supplier off Tekla Structures Construsoft, the export challenges to the Hundegger machines were resolved accurate and quickly.
The drawings are clearly divided and clear to both production and assembly.
The expected finish of the construction of the Koning Willem 1 college is in the spring of 2021.

The project has been under attention in the building part off the Netherlands, for example a couple off publications online:

 • https://www.hvb.nl/cases/koning-willem-1-college.htm
 • https://www.nieuwearchitecten.nl/project/koning-willem-i-college/
 • https://www.construsoft.com/nl/referenties/nieuwbouw-kw1c-bevat-unieke-hoofddraagconstructie-van-gelamineerd-hout
 • https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=42267
 • https://www.pietersbouwtechniek.nl/actueel/nieuws/de-eerste-houtconstructies-van-het-koning-willem-i-college-den-bosch-worden-geplaatst
 • https://www.houtwereld.nl/architectuur/nieuwbouw-willem-i-college-in-hout/

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Maic Temming
3 years ago

Erg mooi project en past ook helemaal in deze tijd qua duurzaamheid en techniek.