Kv Eddan

Construsoftbimawards - Kv Eddan
Category Commercial Projects
Year 2019
Country Poland
Organization PROJEKTANT mgr inż. Robert Szymor
Author Krzysztof Tymieniecki, Mateusz Sitek, Michał Gębski, Błażej Skowroński, Agnieszka Szostak,
Co-authors Paweł Jurczyk, Damian Nawrocki, Norbert Chorąziak
Place of construction Szwecja
Tags

Przesłany przez nas model to etap pierwszy kompleksu budynków mieszkalnych w Szwecji. Model ten składa się z 6 budynków i garażu podziemnego. Z powodu ograniczeń sprzętowych musieliśmy podzielić generalny model na 3 modele po 2 budynki w każdym. Z wyjątkiem fundamentów, cała konstrukcja została zaprojektowana jako prefabrykowana betonowa z elementami stalowymi. Mieliśmy do czynienia z elementami prefabrykowanymi takimi jak: ściany pełne, ściany typu half-sandwich, ściany zespolone, słupy, belki, płyty typu Filigran, płyty pełne, słupki stalowe i belki stalowe.
Nasze biuro zajmowało się projektowaniem elementów betonowych prefabrykowanych oraz stalowych. W czasie procesu projektowania, koordynowaliśmy swoją pracę razem z biurami, które zajmowały się projektowaniem architektury, fundamentów, instalacji HVAC, instalacji elektrycznej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej. Wymienialiśmy między sobą pliki IFC oraz DWG, które wykorzystywaliśmy jako modele referencyjne.
W tym projekcie zaprojektowaliśmy ponad 3200 elementów prefabrykowanych betonowych o sumarycznej masie ponad 10400 ton. Wykorzystywaliśmy komponenty z Tekla Warehouse, oraz tworzyliśmy własne. Na potrzeby tego projektu stworzyliśmy również wiele szablonów rysunków oraz raportów.

The model we have sent is the first stage of a residential complex in Sweden. This model consists of 6 buildings and an underground garage. Due to the hardware limitations, we had to divide the general model into three models of 2 buildings in each. With the exception of foundations, the entire structure was designed as prefabricated concrete with some steel elements. We dealt with prefabricated elements such as: Massive walls, half-sandwich walls, dobule-walls columns, bems, filigree slabs, massive slabs, steel columns and steel beams.
Our project team dealt with the design of precast and steel concrete elements. During the design process, we coordinated our work together with the offices, which dealt with the design of architecture, foundations, HVAC installations, electrical installations and plumbing installations. We sent and received IFC and DWG files, which we used as reference models.
In this project, we designed over 3200 precast concrete elements with a total weight of over 10400 tons.We used components from Tekla Warehouse, and we created our own. We have also created many templates of drawings and reports for this project.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments