Laarakker Cuijk

Construsoftbimawards - Laarakker Cuijk
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o. o.
Author RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o. o./ Aneta Błaszczyk
Co-authors Mateusz Wiśniewski, Dominika Sierny
Client IQstaal B.V./ VDR Bouwgroep B.V.
Place of construction Cuijk
Tags

Centrum dystrybucji Laarakker w Cuijk
61 000 m2 powierzchni brutto
Biuro wewnętrzne o powierzchni 2000 m2
55 doków załadunkowych
28 000 m2 terenu

Projekt to duże centrum dystrybucyjne w Business Park Laarakker wzdłuż autostrady A73 w pobliżu Cuijk.

Niektóre szczegóły tego nowego centrum dystrybucji to:

-ogrzewanie za pomocą pomp powietrza i ciepła, bez przyłącza gazu
-super płaska betonowa podłoga w hali
-dach nadajający się do montażu paneli fotowoltaicznych
-centrum dystrybucyjne będzie wyposażone w zamrażarkę i chłodnie

Centrum dystrybucji jest dostarczane z etykietą Breeam Very Good.

Prace na budowie rozpoczęły się w połowie lutego. Zakończenie planowane jest na wiosnę 2021 r.

Część centrum dystrybucyjnego zarządzana jest przez Daytona Ontwikkeling B.V. wynajętą ​​Verbruggen Food Group.
Verbruggen dostarcza artykuły spożywcze do około 800 supermarketów w kraju i za granicą, w tym do wielu tak zwanych sklepów granicznych.
Firma macierzysta Holland Food Group jest również właścicielem znanego supermarketu Venlo 2 Brüder, który jest skierowany do niemieckich klientów.

Projekt realizowany z firmami współpracującymi
VDR Bouwgroep B.V.
IQstaal B.V.
RCK Biuro Inżynierskie Sp. o. o.

Distribution center Laarakker in Cuijk
61,000 m2 gross floor area
2,000 m2 indoor office
55 loading docks
28,000 m2 of pavement

Project is large distribution center at Business Park Laarakker along the A73 near Cuijk.

Some details of this new distribution center are:

heating with air and heat pumps, no gas connection
a super flat concrete floor in the hall
the roof is suitable for installing PV panels
the distribution center will be equipped with freezer and cold stores

The distribution center is delivered with a Breeam Very Good label.

Works on site started in mid-February. Completion is scheduled for spring 2021.

Part of the distribution center is operated by Daytona Ontwikkeling B.V. rented to the Verbruggen Food Group.
Verbruggen supplies groceries to about 800 supermarkets at home and abroad, including many so-called border stores.
Parent company Holland Food Group also owns the well-known Venlo supermarket 2 Brüder, which is aimed at German customers.

Project realized with cooperation companies
VDR Bouwgroep B.V.
IQstaal B.V.
RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o. o.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments