Lávka Kunratická

Construsoftbimawards - Lávka Kunratická
Category Small Scale Projects
Year 2024
Country Czech Republic
Organization ELSA Consulting s.r.o.
Project partners DIGITRY ART TECHNOLOGIES s.r.o., QARTA Architektura s.r.o.
Author Tým ELSA Consulting s.r.o.
Client SYNER Group a.s.
Place of construction Liberec
Tags ConcreteTekla StructuresSteel

Náš přihlášený projekt prezentuje nosnou konstrukci Lávky pro pěší v rámci projektu OS Kunratická. Lávka překračuje koryto potoka a slouží jako přístupová komunikace pro obyvatele nově budovaného souboru bytových domů. Konstrukce lávky je ocelová z plnostěnných nosníků uložená přes ložiska na železobetonové opěry a pilíře. Založení objektu je navrženo na velkoprůměrových pilotách.
Námi předložený model je zajímavý tím, že každý prvek konstrukce byl vymodelován v programu TEKLA Structures včetně detailů ocelových konstrukcí jako jsou přípoje, zábradlí a ložiska, ale také včetně ocelové výztuže všech železobetonových konstrukcí.

Our Project presents the load-bearing structure of the Pedestrian Bridge as part of the OS Kunratická project. The footbridge crosses the stream and makes an access road for the residents of the newly built set of apartment buildings. The structure of the footbridge is made of steel from “I” beams placed over bearings on reinforced concrete supports and pillars. The foundation of the building is designed on conrete piles.
The model presented by our Team is interesting in that every element of the structure was modeled in the TEKLA Structures environment, including details of steel structures such as connections, railings and bearings, but also including the steel reinforcement of all reinforced concrete structures.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments