Lávka přes řeku Vidnávku

Construsoftbimawards - Lávka přes řeku Vidnávku
Category Small Scale Projects
Year 2023
Country Czech Republic
Organization Promstal engineering s.r.o.
Author Ing. P. Otáhal
Client STAR spol.s.r.o
Place of construction Vidnava
Tags

Účelem projektu bylo zrealizovat novou lávku přes říčku Vidnávku ve městě Vidnava namísto lávky stávající, která se nacházela v havarijním stavu.

– Délka přemostění 22,5m
– Délka mostu 23,65m
– Šířka mostu 1,97m

Jedná se o jednopolovou ocelovou konstrukci tvořenou lomenou ocelovou mostovkou, která je tvořená ze tří nosníků IPE 600, které jsou navzájem spojeny montážními spoji. Krajní nosníky jsou uloženy ve sklonu 8,3 % uloženy na elastomerových ložiscích.
Nosná konstrukce ve středním poli je tvořená ocelovými nosníky IPE 600 v osové vzdálenosti 1,75 m, které jsou vyztuženy příčníky IPE 160 po 1,25 m. Mezi příčníky jsou ve vodorovné rovině podélné ztužidla z profilu L50, L80 a podélníky z profilu UPE 80, na nich leží dřevěné mostiny tl. 60 mm.

The purpose of the project was to build a new footbridge over the Vidnava River in Vidnava instead of the existing footbridge, which was in a state of disrepair.

– The length of the bridge is 22.5m
– Bridge length 23,65m
– Bridge width 1.97m

It is a single span steel structure consisting of steel bridge deck, which is made up of three IPE600 girders connected to each other by bolts. The end beams are placed at a slope of 8.3% on elastomeric bearings.
The supporting structure in the middle bay is made up of IPE600 steel beams at an axial distance of 1,75 m, which are reinforced with IPE 160 crossbars at 1,25 m centres. Between the crossbeams there are longitudinal stiffeners of L50, L80 profile and longitudinal stiffeners of UPE 80 profile in the horizontal plane, on which wooden bridges of 60 mm thickness are placed.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments