Lighthouse

Construsoftbimawards - Lighthouse
Category Public Interest Projects
Year 2022
Country Poland
Organization Give Steel
Author Give Steel
Place of construction Aarhus
Tags

Jedną z konstrukcji stalowych projektowanych w ramach „Lighthouse” była stalowa korona wieńcząca najwyższy budynek w Danii, na szczycie którego będzie się znajdować restauracja.
Szczyt korony sięga 147 metrów od poziomu „0” budynku. Sama konstrukcja ma masę 74 ton i wymiary maksymalne 23 m x 24 m. Konstrukcja o kształcie przywodzącym na myśl muszlę, oparta jest na żelbetonowym monolicie.

Jest to niestandardowy projekt, który stanowił wyzwanie dla naszego Design Department. Ze względu na skomplikowaną geometrię musieliśmy zamodelować każde połączenie indywidualnie oraz zadbać, aby sprowadzić wszystkie płaszczyzny do jednego punktu. W projekcie zostały wykorzystane profile gorącowalcowane oraz rury zimnogięte. Konstrukcja była malowana, a w części połączeń zakładkowych, została zastosowana specjalna farba, której szorstka struktura zwiększa nośność połączeń. W konstrukcji zostały przewidziane specjalne otwory oraz elementy umożliwiające montaż fasady. Ciekawe wyzwanie stanowiły również różne poziomy posadowienia korony, m.in. na szybie windowym.

Obiekt został oszklony, w efekcie nie było miejsca na żadne błędy – każdy element musiał zostać zaprojektowany, wyprodukowany i zmontowany z niezwykłą starannością.

Konstrukcję można zobaczyć w Aarhus na malowniczym Półwyspie Jutlandzkim.

One of the steel structures designed within the framework of the “Lighthouse” was a steel crown on the tallest building in Denmark, at the top of which will be a restaurant.
The top of the crown reaches 147 meters from the “0” level of the building. The structure has a mass of 74 tons and the maximum dimensions 23 m x 24 m. The structure resembling a shell is based on a reinforced concrete monolith.
The non-standard project was a challenge for our Design Department. Due to the complicated geometry, we had to model each connection individually and make sure to bring all planes to one point. Hot-rolled profiles and cold-bent pipes were used in the project. The structure was painted, and in some of the lap joints, special paint was used. The paint makes the rough texture and increases the load-bearing capacity of the joints. There are special openings in the steel structure and elements enabling the assembly of the facade. The different levels of the foundation of the crown were done, for example on the elevator shaft.
The building was glazed, so each element had to be designed, manufactured, and assembled with great care.
The structure can be seen in Aarhus on the picturesque Jutland Peninsula.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments