LLS-ENS_S0-MV5

Construsoftbimawards - LLS-ENS_S0-MV5
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization INGENIEURSBUREAU FORTAN B.V.
Author PAUL JANSEN
Co-authors RICHMOND LEE
Client Spie Nederland B.V.
Place of construction LELYSTAD-ENS
Tags

Hoogspanningsmast aanpassingen
Spie Nederland B.V., Aanpassingen 380kV verbinding Lelystad – Ens.

Voor lijnverzwaring in een bestaand hoogspanningstraject moesten er een viertal verschillende typen hoogspanningsmasten aangepast worden. De profielen en detailverbindingen in de masten werden verzwaard. De voornaamste verzwaring betrof de randstaven die versterkt werden door toevoeging van zogenaamde vlinderprofielen met benodigde koppelplaten.

Op basis van bestaande detailtekeningen mast werden door Fortan sterkteberekeningen gemaakt, profielgrootten gedefinieerd en verbindingen ontworpen. Hierna werd in Tekla een volledig model en tekeningenpakket gemaakt ten behoeve van fabricage en montage.

High Voltage Pylon reinforcement existing pylons
Spie Nederland B.V., Modifications 380kV line Lelystad – Ens.

In order to increase the capacity of the existing high voltage power line, several pylons required strengthening to meet this purpose. The main modification was related to the vertical corner members which were strengthened by means of adding outer angle profiles, to obtain so called star battened angle members with the required spacers.

Based on “As Built” drawings, Fortan performed the strength calculations, determining of profile sizes and design of connections. Hence, a complete model and set of drawings was generated in Tekla for manufacturing and assembly.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments