Loopbrug Drievliet

Construsoftbimawards - Loopbrug Drievliet
Category Infrastructure Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization Jos van den Bersselaar Constructie BV
Author Martijn Hamers
Client Combinatie Rotterdamsebaan
Place of construction Den Haag
Tags

Over de nieuwe Rotterdamsebaan wordt, nabij familiepark Drievliet, een langzaam verkeer verbinding gerealiseerd. De Loopbrug verbindt de parkeerplaats met het familiepark Drievliet, gelegen in de gemeente Den Haag. Deze brug maakt het voor voetgangers mogelijk om de Rotterdamsebaan over te steken.
De brug is opgebouwd uit twee landhoofden, drie pijlers en vier brugdelen. De draagconstructie van de brug is een staalconstructie, opgelegd op betonnen landhoofden en betonfundaties. De pijlers, welke gesitueerd zijn tussen en naast de rijbanen zijn tevens uitgevoerd in staal. De totale lengte is 97mtr.
De hoofdconstructie van de brugdelen is een samengestelde constructie die bestaat uit in elkaar gelaste plaat- en walsliggers, met daartussen verbanden. Na fabricage van de delen worden deze geconserveerd en naar de bouwplaats getransporteerd. De pijlers zijn in elkaar gelaste portalen.
De brug is afgewerkt met een houten loopdek en houten borstwering. Deze zijn door vd Bersselaar geëngineerd en middels modelsharing door een houtleverancier uitgewerkt. De buitenkant van de brug is afgewerkt middels aluminium composiet platen. De engineering hiervan is uitbesteed en middels BIM zijn alle hulpvoorzieningen meegenomen in de staalconstructie.

In de brug is een complete aluminium goot opgenomen onder het loopdek om het hemelwater af te voeren naar de landhoofden.
Alle voorzieningen voor de elektrische aansluitingen zijn meegenomen in de constructie.

On the new Rotterdamsebaan in The Hague a slow traffic connection will be realized near the Drievliet family park. The bridge connects the parking lot with Drievliet.
This bridge makes it possible for pedestrians to cross the Rotterdamsebaan.
The bridge consists of two abutments, three columns and four bridge sections. The main structure of the bridge is made of steel, imposed on concrete abutments and foundations. The columns, which are situated between and next to the carriageways, are also made of steel. The total length of the bridge is 97 meters.
The main construction of the bridge sections consists of plategirders and rolled profiles, with connections between them. After manufacturing the parts, these are preserved and transported to the construction site. The columns are assembled into a V-shape.
The bridge is finalized with a wooden walking deck and wooden parapet. These were engineered by vd Bersselaar and detailed by a wood supplier through model sharing. The outside of the bridge is finished with aluminium composite plates. The engineering for this has been outsourced and through BIM all auxiliary facilities have been included in the steel construction.
A complete aluminium gutter underneath the wooden bridge deck ensures that rainwater drains towards the abutments.
All provisions for the electrical connections have been included in the construction.

Leave your comment

3 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Anonymous
4 years ago

TROTS DAT WIJ – DCS Drecht Coating Services BV te Moerdijk – ALS COATING APPLICATEUR ONDERDEEL UIT HEBBEN MOGEN MAKEN VAN DIT PRACHTIGE PROJECT!

Anonymous
4 years ago

Groots project samen met Groot Lemmer!

Anonymous
4 years ago

Een mooi project waarbij de toegevoegde waarde van modelsharing van Tekla weer is gebleken.
Via de modelsharing hebben we de materiaal behoefte geoptimaliseerd via ons ERP-pakket Proteus en vervolgens onze H&M afkort machine gevoed met de gegenereerde data.

We zien uit naar een volgende uitdaging met “Tekla”-partners in de bouw kolom.

H.J. Westra
Grootlemmer B.V.