Magazyn węgla o pojemności 74 000t – etap I. Zadaszenie nad magazynem węgla.

Construsoftbimawards - Magazyn węgla o pojemności 74 000t – etap I. Zadaszenie nad magazynem węgla.
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization REMAK-ENERGOMONTAŻ S.A. / Wydział Technologiczno-Konstrukcyjny
Author Jarosław Kwaśny
Co-authors Szymon Pluta, Marcin Polucha, Piotr Labus, Paweł Sowa
Client ZARMEN Sp. z o.o. / Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Place of construction Koksownia Częstochowa Nowa Sp. z o.o.
Tags

Projektowany obiekt zalicza się do linii technologicznej przygotowania wsadu i produkcji koksu. Jednym z elementów jest węglownia w skład której wchodzi magazyn węgla. Forma architektoniczna obiektu wynika z jego funkcji. Dach stalowy jest obiektem niezależnym od funkcjonowania składowiska. Elementem nośnym jest kratowy dźwigar w formie łuku. Ryglówka i płatwie zaprojektowano
z zamkniętych przekrojów prostokątnych. Poszycie dachu i ścian stanowi blacha trapezowa.

Ważniejsze parametry techniczne:
Rozpiętość dźwigarów łukowych w osi przegubów Lo=67,93m.
Strzałka wygięcia łuku fo=26,32m.
Wysokość zadaszenia powyżej otaczającego terenu H=28,10m.
Długość gabarytowa zadaszenia L=180,1m
Szerokość gabarytowa B=70,0m
Powierzchnia zabudowy 12 600m2 (etap I)

Designed building belongs to the technological line for feed preparation and coke production. One of the elements of this technological line is the coal plant, which includes coal warehouse. The architectural form of this facility results from its function. Roof’s steel structure is independent from functional part of the warehouse. Main supporting element is an arched truss girder. Secondary steelwork: gable wall structure and purlins are designed from rectangular hollow sections. Roof and walls covering is made from trapezoidal sheets.

Main technical parameters:
Span of the arched girders (in the axis of hinged connections) Lo=67,93m.
Sagitta of an arch fo=26,32m.
Height of the structure above ground H=28,10m.
Length of the structure L=180,1m.
Overall width B=70,0m.
Gross covered area 12 600m2 (stage I)

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments