Mall of the Netherlands (Leidsehage Shopping Mall)

Construsoftbimawards - Mall of the Netherlands (Leidsehage Shopping Mall)
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization VeriCon Ingenieurs Veldhoven
Author Sander Zegers
Co-authors Anke Zuiker, Harm Hulsbergen
Client TGM (Technisch Gevelbouw Management)
Place of construction Liguster 202, 2262 AD Leidschendam
Tags

In Leidschendam wordt het grootste winkelcentrum van Nederland gerealiseerd. Het nieuwe winkelcentrum krijgt een bijzonder en opvallend uiterlijk met een betongevel die als een sluier over het gebouw is gedrapeerd en in alle richtingen krom is. Het is een zeer uitdagende klus om dit ontwerp om te zetten naar de werkelijkheid, waarvoor veel doordacht engineeringswerk en complexe constructieberekeningen nodig zijn.

Het project bestaat uit de engineering van de staalconstructie om de gevel van betonnen schaaldelen aan de achterconstructie te bevestigen. Deze constructie is opgedeeld in drie delen van grof naar fijn.

VeriCon is verantwoordelijk voor twee delen. De secundaire constructie bestaat uit spanten en vormt de verbinding tussen de achterliggende primaire hoofddraagconstructie en de fijnmazige tertiaire constructie. De tertiaire constructie wordt direct op de betonnen schaaldelen bevestigd.

Complex proces
Zoals gezegd zijn de constructie en de engineering complex, maar dat geldt zeker ook voor het proces waar zoveel partijen bij betrokken zijn. Een nauwe samenwerking en goede communicatie is daarbij essentieel. Om fouten te voorkomen worden alle zaken digitaal met behulp van modellen afgestemd. Centraal in dit proces staat Tekla Structures waarbij veelvuldig gebruik gemaakt is van de in Tekla beschikbare uitwisselingsformaten om met andere partijen te communiceren.

Tertiaire constructie
Aan de voorzijde van het proces vindt afstemming plaats met mbX, de leverancier van de betonnen schaaldelen. Om de organische vormen van deze constructie mogelijk te maken levert MBX een Rhino-bestand aan met daarin de betonnen schaaldelen. De instortvoorzieningen zijn daarin aangegeven. VeriCon maakte een script dat via Grasshopper de informatie uit het aangeleverde bestand ophaalt en bewerkt en vervolgens in Tekla gebruikerscomponenten plaatst en de parameters met deze waardes vult. Het model wordt opgewerkt met alle nodige detailinformatie

Enkele bijzondere onderdelen in het model zijn:
• Zeer hoog detailniveau van uitwerking (LOD500)
• Meervoudig gezette platen, waarbij rekening gehouden is met de randvoorwaarden voor het zetproces – hiervoor zijn complexe gebruikerscomponenten ontwikkeld die interactie hebben met de omgeving
• Elementnummer en hoek zijn uitgesneden in elementen
• Alle bouten/volgplaten en andere hulpmiddelen worden in het model opgenomen
• Door de gekromde gevel is bijna elk element van het tertiaire staal uniek.

De opdrachtgever controleert het model vanuit de IFC. Na goedkeuring worden de stukslijsten gemaakt. Hiervoor worden zowel tekeningen als stepfiles uitgevoerd. De stepfiles gebruikt staalleverancier Martens om uitslagen te maken die uit vlakke platen gelaserd worden.
Door hulplijnen en teksten fysiek in de elementen op te nemen en zettingshoeken uit te laseren, wordt ervoor gezorgd dat de juiste uitwerking gewaarborgd blijft. Hierdoor zijn minder productietekeningen nodig en hoeven de tekeningen die wel noodzakelijk zijn minder uitgebreid te zijn.

Uitdagingen
De complexiteit van het project zorgde ook voor een aantal uitdagingen. Het model is bijvoorbeeld zo groot en gedetailleerd dat – zowel in Tekla als in IFC – de modellen opgesplitst zijn. Trimble Connect is de IFC-viewer die als enige het model soepel aankan. Een andere uitdaging was om de gezette platen zo te modelleren dat ze geëxporteerd kunnen worden naar een STEP-formaat dat bruikbaar is voor de staalleverancier.

Secundaire constructie
De secundaire staalconstructie wordt volledig in het model uitgewerkt. Na afstemming met de onderdelen voor de tertiaire constructie, en na controle van TGM op basis van de IFC, wordt dit Tekla-model apart opgeslagen en uitgewisseld met staalleverancier Moeskops. Zij maken hier vervolgens productietekeningen van in hun eigen Tekla-omgeving. TGM verzorgt montagetekeningen op basis van de IFC.

The largest shopping center in the Netherlands is being realized in Leidschendam. The new shopping center will have a special and striking appearance with a concrete facade that has been draped over the building like a veil and that curves in all directions. It is a very challenging job to convert this design into reality, it requires a lot of thoughtful engineering work and complex construction calculations.

The project consists of the engineering of the steel construction to fix the facade of concrete shell parts to the sub-construction. This construction is divided into three parts from coarse to fine. VeriCon is responsible for two parts: the secondary and the tertiary construction. The secondary construction consists of trusses and forms the connection between the underlying primary main supporting construction and the fine-meshed tertiary construction. The tertiary construction is attached directly to the concrete shell parts.

Close cooperation and good communication is essential in this process in which so many parties are involved. To avoid mistakes, all matters are digitally coordinated using models.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments