Marøya Båtlager BT2

Construsoftbimawards - Marøya Båtlager BT2
Category Small Scale Projects
Year 2023
Country Poland
Organization Constravia
Author Constravia
Place of construction Rørvik, Norwegia
Tags

Maroya Batlager – położony w Norweskim Rørvik hangar na łodzie. Stropy stanowią płyty DTT, które były nowością dla naszego biura, oparte na prefabrykowanych belkach oraz ścianach. Ściany zasypane gruntem to jednowarstwowe prefabrykowane elementy, natomiast widoczne ściany zewnętrzne to ściany trójwarstwowe (sandwichvegg).
Największe wyzwania na projekcie stanowiły:
– Oparcie ścian o gabarytach ograniczonych możliwościami produkcyjnymi obciążonych ponad 10m parcia gruntu na małej liczbie tężników.
– Unikalny system połączeń ściany o klasie pożarowej (Brannklasse) R240 do istniejącego budynku. W zależności od sytuacji pożarowej podparcie stanowi istniejący lub nowy budynek.
Wykonaliśmy ponad 160 rysunków warsztatowych elementów prefabrykowanych.

Maroya Batlager – a boat hangar located in Rørvik, Norway. The floors are double-tee slabs, which were new to our office based on prefabricated beams and walls. The walls backfilled with soil are single-layered, while the visible exterior walls are triple-layered walls.
The biggest challenges on the project were:
– Basing walls of limited dimensions loaded with more than 10m of ground pressure on a small number of braces.
– A unique system for connecting a wall with fire class R240 to an existing building. Depending on the fire situation, the support is an existing or new building.
We made more than 160 cast unit drawings of prefabricated elements.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments