Matadibrug

Construsoftbimawards - Matadibrug
Category Infrastructure Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization Tractebel Engie
Project partners Dietmar Feichtinger Architectes
Author Leen Meul
Client De Vlaamse Waterweg / Sogent
Place of construction Gent (B)
Tags

In opdracht van De Vlaamse Waterweg nv en Sogent werd het ontwerp opgemaakt van de Matadibrug. De Matadibrug wordt, na de Bataviabrug, de tweede fietsers- en voetgangersbrug die de Oude Dokken met de binnenstad zal verbinden. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), in Vlaanderen beheerd door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), maakt mee budgetten vrij voor de aanleg van een deze nieuwe brug.

“De komst van deze brug is cruciaal voor de herbestemming van de Oude Dokken. Het voormalige havengebied wordt door Sogent getransformeerd tot een volledig nieuw stadsdeel aan het water, met zo’n 1.200 nieuwe woningen, groen en publieke voorzieningen. Samen met de reeds gerealiseerde Bataviabrug zal de Matadibrug ervoor zorgen dat de nieuwe woonwijk een volwaardig onderdeel wordt van Gent en op een duurzame manier wordt verbonden met het stadscentrum. De Europese steun is dan ook onontbeerlijk voor de realisatie van dit project.”
– Burgemeester Mathias De Clercq

De Matadibrug, verwijzend naar de havenstad in Congo, wordt 110 meter lang en verbindt de recent gerenoveerde promenade Kleindokkaai met de Handelsdokkaai. Met een breedte van 6 meter zal de nieuwe brug niet alleen zorgen voor een vlotte doorstroming, maar ook voor een fantastische uitkijk over het projectgebied Oude Dokken. De Matadibrug is het architecturale zusje van de Bataviabrug, maar geen exacte kopie. Zo zal het een vaste brug zijn met een aangepaste helling. Het vaarvenster met vrije hoogte van 4,8 meter zorgt ervoor dat de nodige binnenscheepvaart zich eronder kan verplaatsen.

Het finale ontwerp betreft een stalen brug met 6 verschillende overspanningen, gesteund op 5 tussenpijlers. De verschillende overspanningen bestaan steeds uit een centrale koker-vormige hoofdligger met plaatvormige langsliggers onder een stalen brugdekplaat. De vorm van de hoofdliggers wordt mee bepaald door de geometrie van de Bataviabrug, zo wordt een uniform geheel nagestreefd.

The Flemish Waterways Authority and Sogent commissioned the design of the Matadi Bridge. After the Batavia Bridge, the Matadi Bridge will be the second bridge for cyclists and pedestrians that will connect the Oude Dokken with the inner city. The European Regional Development Fund (ERDF), managed in Flanders by the Innovation and Enterprise Agency (VLAIO), is helping to free up budgets for the construction of this new bridge.

“The arrival of this bridge is crucial for the redevelopment of the Oude Dokken. Sogent is transforming the former port area into a completely new urban district on the water, with some 1,200 new homes, greenery and public facilities. Together with the already completed Batavia Bridge, the Matadi Bridge will ensure that the new residential area becomes a fully-fledged part of Ghent and is connected to the city centre in a sustainable manner. European support is therefore indispensable for the realisation of this project.”
– Mayor Mathias De Clercq

The Matadi Bridge, referring to the port city in Congo, will be 110 metres long and connect the recently renovated promenade Kleindokkaai with the Handelsdokkaai. With a width of 6 metres, the new bridge will not only ensure a smooth flow of traffic, but also a fantastic view of the Oude Dokken project area. The Matadi Bridge is the architectural sister of the Batavia Bridge, but not an exact copy. It will be a fixed bridge with a modified slope. The navigation window with a free height of 4.8 metres will allow the necessary inland navigation to pass underneath.

The final design concerns a steel bridge with 6 different spans, supported by 5 intermediate piers. The different spans always consist of a central box-shaped main girder with plate-shaped longitudinal girders under a steel bridge deck. The shape of the main girders is partly determined by the geometry of the Batavia Bridge, in order to achieve a uniform whole.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Jef Nys
1 year ago

Dit is geen “kunstwerk”, eerder een lelijk eendje.