Metrostation Brabo2 Antwerpen

Construsoftbimawards - Metrostation Brabo2 Antwerpen
Category Public Interest Projects
Year 2019
Country Benelux
Organization GS Moeskops Staalbouw B.V.
Author Remco Sprengers / Paul Hendrickx
Client BAM Contractors n.v.
Place of construction Operaplein Antwerpen
Tags

In opdracht van BAM Contractors n.v. hebben wij de staalconstructie uitgevoerd voor de overkapping Metrostation Brabo2/Operaplein van de Noorderlijn te Antwerpen.

De opdracht omvat twee delen; een gekromede/samengestelde trap van 10 Ton, welke is opgebouwd uit wangen van 60 mm gewalste platen en een dakconstructie met een diameter van 26 m, gesteund door een vijftal kolommen, in totaal 100 Ton. De gehele hoofdconstructie (kolommen en dakconstructie) is uit geïntegreerde ligger segmenten opgebouwd en gemonteerd. Tevens is de constructie voorzien van een brandwerende coating en/of betimmering welke in het werk is aangebracht.

De staalconstructie is voor ons door Buro Hendrickx in twee delen in twee versies van Tekla uitgewerkt, dit doordat gedurende het modelleer traject een 3D-laserscan van de bouwput verwerkt moest worden voor verdere detail aansluitingen van de kolommen met ingestorte lasplaten (in Tekla TS2018). De dakconstructie was inmiddels ver uitgewerkt in TS2017i.

De complexiteit van de engineering en productie zit met name in de opbouw van de kegelvormige, gekromde en gesegmenteerde onderdelen, tevens voorzien van de benodigde lasvoorbewerkingen in het model. De constructie is opgebouwd uit plaat materialen, zonder standaard profielen.

Wat betreft BIM zijn diverse modellen uitgewisseld naar en van hoofdaannemer BAM (o.a. 3D scan bouwput, diverse staal structuur modellen met interfaces voor hout en dakluiken), (hoofd)constructeur (o.a. FEA analyse verbindingen), trap (glas) leverancier, Moeskops (3D model gebruikt tijdens samenstellen trap in werkplaats).

BAM Contractors n.v. contracted us to carry out the steel construction for the roofing of the Brabo2/Opera suare subway station of the Noorderlijn Antwerpen.

The contract comprises two parts: a curved / composed staircase of 10 tons, which is made up out of 60 mm thick rolled sheets and a roof construction with a diameter of 26 m, supported by five columns, in total 100 tons. The entire main structure (columns and roof structure) is constructed and assembled from integrated girder segments. The construction is also provided with a fire-resistant coating and/or paneling that is applied in the work.

The staal structure was designed for us by Buro Hendrickx in two parts in two versions of Tekla, because during the modelling process a 3D laser scan of the construction site had to be processes for futher detailed connections of the columns with steel plates casted in in the concrete wall of the pit (in TS2018). In the meantime, the roof construction was fully developed in TS2017i.

The complexity of the engineering and production lies mainly in the construction of the cone-shaped, curved and sgmented parts, as well as the required welding pre-treatment in the model. The construction consist of sheet metal materials, without standard profiles.

As far as BIM is concerned, various models were exchanged with and from main contractor BAM (including 3D scan construction site, varoius steel structure models with interfaces for wood and roof hatches), (main) constructor (including FEA analysis connections), staircase (glass) supplier, Moeskops (3D model used during assembly staircase in workshop).

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
e.v.dooren@gss-bladel.nl
5 years ago

Aansprekend stukje vakwerk in hart van Antwerpen