Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích

Construsoftbimawards - Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích
Category Small Scale Projects
Year 2017
Country Czech Republic
Organization Skála a Vít s.r.o.
Author Ing. Vladímír Ferkl, Ing. Ivan Šemík
Place of construction Pardubice -ČR
Tags

Jedná se o dva objekty. První slouží jako zastřešení nástupišť do vozů MHD a druhý objekt slouží jako přístřešek pro kola. Oba objekty se nacházejí před hlavním vlakovým nádražím v Pardubicích.
Objekt zastřešení nástupišť městské hromadné dopravy slouží k ochraně cestujících před nepřízní počasí a také zajišťuje zázemí pro řidiče MHD. Konstrukce se skládá z monolitických železobetonových stěn, na kterých je uložená ocelová konstrukce střechy. Objekt je obdélníkového tvaru o celkových rozměrech 96m na 9m. Nosné železo betonové stěny o rozměru 3400mm na 400mm jsou napříč vůči podélné ose objektu. Vzdálenost stěn od sebe je 4m až po 24,4m. Konstrukce střechy je převislé ve všech směrech. V příčném směru je přesah střechy 3, ale v podélném směru je přesah střechy 8,2m. Celá konstrukce střechy se musela vejít do poměrně nízké výšky 1,3m. Bylo zapotřebí vyřešit kombinaci různých sklonů v úžlabí konstrukce, kdy roviny střechy a sklon pohledu byli různé.
Objekt přístřešek pro kola má rozměry 42m na 17m. Odvodnění je do dvou vnitřních úžlabí. Objekt je uložen na 14 ocelových sloupech ve dvou řadách. Skrz některé sloupy je odváděna voda ze střechy. V příčném řezu má nosná konstrukce tvar W.
Oba přístřešky byli namodelovány v jednom modelu včetně vyztužení základů a monolitických stěn.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments