Category winner in these countries:

MVE Sajkov

Construsoftbimawards - MVE Sajkov
Category Small Scale Projects
Year 2019
Country Czech Republic
Organization Skála & Vít, s.r.o.
Author Ing. Jan Mikulec
Co-authors Ing. Klára Vítková
Place of construction Košice - Krásna, Slovenská Republika
Tags

Objekt malé vodní elektrárny na řece Hornád je rozdělen na 4 samostatné části – nátok, strojovna, odtok a jez. Tyto části tvoří samostatné dilatační celky. Objekty nátoku a odtoku jsou nepravidelného zakřiveného půdorysu. Půdorys strojovny je obdélníkový s rozměry 29,6×10,6m. Do strojovny jsou zřízeny 2 vpusti půdorysně i výškově se zužující směrem k turbínám. Podél vnějšího obvodu těchto tří částí je umístěn kanál rybího přechodu. Jez má délku cca 52,7m se 4 pilíři. Jez je rozdělen na 3 dilatační celky. Do monolitických konstrukcí jsou zabetonovány ocelové desky a profily pro kotvení technologických částí.

The object of the small hydro power plant on the river Hornád is divided into 4 separate parts – inlet, engine room, drain and weir. These parts form separate dilatation units. The inlet and outlet objects are irregularly curved. The engine room floor plan is rectangular with dimensions 29,6×10,6m. There are 2 gullies in the engine room, both tapered towards the turbines. A fish transition channel is located along the outer periphery of the three parts. The weir is about 52.7m long with 4 pillars. The weir is divided into 3 dilatation units. Steel plates and profiles for anchoring of technological parts are embedded in monolithic structures.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments