New Cruisterminal Antwerp

Construsoftbimawards - New Cruisterminal Antwerp
Category Public Interest Projects
Year 2020
Country Poland
Organization RCK Biuro Inżynierskie Sp. z o.o.
Author Maciej Walaszkowski
Co-authors Mateusz Dadej, Łukasz Jędrzejczyk, Adam Górny
Client Victor Buyck Steel Construction
Place of construction Antwerpia
Tags

Nowy terminal rejsowy został zlecony przez miasto Antwerpię, instytucją zamawiającą jest De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA.
Projekt został wykonany przez NEY & Partners, biurem inżynierskim jest SBE – Technum. Wykonawcą projektu jest tymczasowe stowarzyszenie firm Artes – Victor Buyck Steel Construction.
Model Tekla oraz dokumentacja warsztatowa zostały przygotowane przez RCK Biuro Inżynierskie.
Nowy terminal rejsowy w Antwerpii będzie zlokalizowany w historycznym centrum miasta, niedaleko twierdzy “Het Steen”.
Projekt składa się z:
– trzech głównych pontonów:
+ z ażurowym zadaszeniem
+ o łącznej długości 350m
+ zamocowanych do kolumn oraz połączonych ze sobą w jeden układ
+ wyposażonych w odbojnice oraz słupy do cumowania pozwalające na bezpieczne cumowanie statków wycieczkowych i rzecznych
– dwóch mniejszych pontonów:
+ o długości 36m oraz 24m
+ zapewniających przejście i oparcie dwóch ażurowych mostów
– dwóch ażurowych mostów:
+ o długości 70m każdy
+ zapewniających zejście z platform na poziomie nabrzeża na pontony
– dwóch platform na poziomie nabrzeża:
+ osadzonych na kolumnach oraz połączonych przegubowo ze ścianą nabrzeża
+ zapewniających oparcie dla mostów
Terminal będzie dostępny zarówno dla statków morskich, jak i rzecznych. Dzięki konstrukcji pontonów nie będzie wymagane stosowanie pomostów hydraulicznych.

The new cruise terminal is commissioned by the city of Antwerp and De Vlaamse Waterweg nv. AG VESPA is the contracting authority.
The design is by NEY & Partners, SBE – Technum is the engineering office. The temporary trade association Artes – Victor Buyck Steel Construction carries out the works.
The Tekla model and workshop documentation was carried by RCK Biuro Inżynierskie.
New Cruise terminal in Antwerp will be located in the historical center of the city near to the fortress “Het Steen”.
Project contains:
– three main pontoons with openwork canopies:
+ with summary length of 350m
+ will be connected to each other and to the piles
+ equipped with fenders, bollards and connections to the piles, which allow the cruise and river ships to moor safely
– two smaller pontoons:
+ with length of 36m and 24m
+ will provide the passage and support for two access bridges
– two openwork access bridges:
+ with length of 70m
+ will provide the passage from the platforms at the coast level to the two smaller pontoons
– two platforms at coast level:
+ are placed on the piles and connected to the coast with hinged connection
+ will provide the passage and support for access bridges
The pontoons will be open for use to both sea cruise ships and river cruise ships and will not require an hydraulic gangway, due to the fact, that the structure will follow the water level.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments