NICIARNIANA

Construsoftbimawards - NICIARNIANA
Category Industrial Projects
Year 2018
Country Poland
Organization FC-Projekt
Author Andrzej Czardybon, Adam Filipiuk
Co-authors Sebastian Ponikowski
Client 7R Łódź Widzew Sp. z o.o.
Place of construction Łódź
Tags

Projekt budynku biurowo-magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi przy ulicy Niciarnianej w Łodzi. W ramach inwestycji zaprojektowano jednokondygnacyjną, 10 nawową halę magazynową. Dach w konstrukcji stalowej zaprojektowano w postaci kratownic o rozpiętości 22,5m i 11,25m, o wysokości maksymalnej 1,70m. Rozstaw kratownic wynosi 6m. Dźwigary oparte na stalowych dźwigarach kratowych o rozpiętości 12m, oraz żelbetowych belkach prefabrykowanych o rozpiętości 18m. Konstrukcję nośną hali magazynowej stanowią prefabrykowane słupy żelbetowe. Rozstaw słupów siatki wynosi 22,50×18,00m oraz 22,50×12,00m. Maksymalne wymiary rzutu poziomego budynku wynoszą ~66,60m x 214,35m. Wysokość konstrukcji w kalenicy wynosi +11,80m. Najwyższy punkt konstrukcyjny budynek osiąga na attyce i wynosi on +12,60m. Przy hali zaprojektowano 3 dwukondygnacyjne pomieszczenia biurowe w konstrukcji żelbetowej-prefabrykowanej z dachem w konstrukcji stalowej.

Project of office and warehouse building with technical infrastructure and construction equipment in Łódź Niciarniana street. As a part of investment one-storey, 10-nave production hall was designed. Roof in steel construction designed as truss with a span of 22,5 and 11,25 meters, maximum height of truss is 1,70 meter. The truss spacing is 6m. Each truss is supported by steel girders with a span of 12 meters and pre-cast reinforced concrete beams with a span 18m. Supporting structure consist of pre-cast reinforced concrete columns. Concrete columns grid is 22,50x18m and 22,50x12m. Maximum dimensions of structural plan is ~66,60m x 214,35m. Building height on ridge is 11,80m. Highest point of the building is on attic and it is +12,60m. Near the hall are designed 3 two-storey office buildings in pre-cast reinforced concrete construction with a roof in a steel construction.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments