Nieuwbouw Distributie Center Hoogvliet B.V.

Construsoftbimawards - Nieuwbouw Distributie Center Hoogvliet B.V.
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization ASK Romein Staalbouw
Author Edwin Hoevenaars
Co-authors Ronald van der Heiden, Frank Jongepier, Farhad Aliyari, Pieter-Jan Feteris, Arie Vermeij
Client Hoogvliet B.V.
Place of construction Bleijswijk
Tags

Begin 2018 is ASK Romein Bouw door Hoogvliet B.V. geselecteerd als hoofdaannemer voor de bouw van hun distributiecentrum op bedrijventerrein Prisma in Bleiswijk.
Wie regelmatig over de A12 tussen Gouda en Den Haag rijdt, kan er niet omheen:
Het nieuwe distributiecentrum is dan ook een echte blikvanger geworden.

Ultramodern, gebouwd met de meest ambitieuze duurzaamheidsdoelstelling en uniek in Nederland.

Het is een distributiecentrum dat echt alles in zich heeft: van vries- en koelhuizen tot slagerij, bakkerij en kantoren. Door verregaande mechanisatie en automatisering is het logistieke proces bovendien ongelooflijk efficiënt en hypermodern ingericht.

Het hypermoderne distributiecentrum is gebouwd volgens de nieuwste technieken en heeft een totale oppervlakte van 72.000 vierkante meter, met de mogelijkheid tot een uitbreiding van nog eens 10.000 vierkante meter. De staalconstructie bevat in totaal zo’n 6.000 ton staal. Bij de bouw is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van milieubewuste en energiebesparende toepassingen en bouwmaterialen. Het pand voldoet dan ook aan het BREEAM-certificaat Outstanding*****.

De staalconstructie van het distributiecentrum is licht en efficiënt, verder is het gebouw voorzien van energiezuinige installaties en koeltechnieken, een warmtekoudeopslag in de bodem, zonnepanelen op het dak en een grijswatercircuit.

ASK Romein heeft de gehele staalconstructie in Roosendaal geproduceerd. Hierbij is natuurlijk gebruik gemaakt van onze Beam Assembly Line. Deze machine, ontwikkeld in samenwerking met Kranendonk, bouwt de verschillende onderdelen volautomatisch samen en last deze vervolgens direct zelf af. Tevens is bij het productieproces gebruik gemaakt van het ConstruSteel ERP/MRP systeem waarmee ook de voortgangscontrole wordt bijgehouden. M.b.v. scanners worden alle merken gescand wanneer zij een bepaalde werkplek gepasseerd zijn. Deze data komt automatisch in het MRP systeem. Deze informatie werd teruggekoppeld naar het Tekla model. Hierdoor kon in Tekla, maar dus ook in andere pakketten zoals Trimble Connect, inzichtelijk worden gemaakt hoe ver we in het productieproces waren.

Communicatie en controle met andere bouwpartners verliep voornamelijk via IFC uitwisseling. De verschillende IFC files werden als referentie file in het Tekla model gezet en nieuwere versies werden dus automatisch overschreven. Daar er meer dan 100 referentiefiles werden gebruikt was een goede organisatie van deze files zeer belangrijk. Ook dit was in Tekla zeer goed te realiseren.

At the beginning of 2018, ASK Romein Bouw was selected by Hoogvliet B.V. as main contractor for the construction of their distribution center at the Prisma business park in Bleiswijk.
Those who regularly drive on the A12 between Gouda and The Hague cannot ignore it:
The new distribution center has become a real eye-catcher.

Ultra-modern, built with the most ambitious sustainability objective and unique in the Netherlands. It is a distribution center that really has everything in it: from cold stores to butchers, offices and a bakery. The logistical process is due to extensive mechanization and automation moreover, incredibly efficient and ultra-modern.

The distribution center is built according to the latest techniques and has a total area of 72,000 square meters, with the possibility of expansion of another 10,000 square meters. The steel construction contains about 6,000 tons of steel in total. Environmentally conscious and energy-saving was used as much as possible during construction applications and building materials.
The building therefore complies with the BREEAM certificate Outstanding *****.

The steel construction of the distribution center is light and efficient. Furthermore the building is equipped with energy-efficient installations and cooling techniques, heat and cold storage in the ground, solar panels on the roof and a greywater circuit.

ASK Romein has produced the entire steel construction in Roosendaal. Our Beam Assembly Line is used during production. This machine, developed in collaboration with Kranendonk, builds the different parts fully automatically together and then welds them directly. The ConstruSteel ERP / MRP system was also used in the production process by which
progress monitoring was also kept up to date. Using Scanners all parts were scanned when they finished a specific operation. This data automatically entered the MRP system. This information was imported back into the Tekla model. This allowed us in Tekla, but also in other packages such as Trimble Connect, to make clear how far we were in the production process.

Communication and control with other construction partners was mainly via IFC exchange. The different IFC files were as reference file put in the Tekla model so that newer versions automatically were overwritten. Since more than 100 reference files were used, good organization of these files was very important. This also was very easy to realize in Tekla.

Leave your comment

1 Comment
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
3 years ago

Top, innovatief.