Nieuwbouw kantoor Koivistokade

Construsoftbimawards - Nieuwbouw kantoor Koivistokade
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization Willy Naessens Industriebouw
Author Ronald van Erp
Client Rosebroom B.V.
Place of construction Amsterdam
Tags

In opdracht van Rosebroom B.V. verzorgt Willy Naessens Nederland de bouw van een groot kantoor aan de Koivistokade in de houthavens van Amsterdam.

Het gebouw is opgebouwd uit prefab beton kolommen en balken, met als vloer een kanaalplaatvloer, ofwel gewelf. Rondom het gebouw wordt er een vliesgevel toegepast in verschillende kleuren en glastinten. Die afwisseling geeft het gebouw een bijzondere uitstraling. De vloerranden die aansluiten op de vliesgevels worden afgewerkt met zetwerk.

Door al deze verschillende disciplines via IFC samen te voegen is het een mooi maar zeker ook een heel uitdagend project. Alle onderaannemers hebben gewerkt in 3D. Installateur, hekwerken, vliesgevel, zetwerkgevel etc. Via de IFC uitwisseling hebben wij als Willy Naessens alles samengevoegd en gecontroleerd. Vanuit deze IFC bestanden hebben we ook de bouwkundige details vervaardigd zodat we inzichtelijk hadden wie wat doet en in welke volgorde, dit heeft de uitvoering enorm geholpen en was onmisbaar voor dit project.

Wij gebruiken Tekla om onze montagevolgorde te genereren. Zie het bestand: MV Koivistokade per dag om een indruk hiervan te krijgen. Op basis hiervan genereren wij lijsten en sturen wij onze fabrieken aan zodat iedereen tot op de dag nauwkeurig weet wanneer welk element geleverd dient te worden. Dit geeft ons de voorsprong om ook onze onderaannemers nauwkeurig aan te sturen.

Commissioned by Rosebroom B.V. Willy Naessens Nederland is responsible for the construction of a large office located on the Koivistokade in the timber ports of Amsterdam, the Netherlands.

The building is built up of prefabricated concrete columns and beams, with a hollow-core slab floor, either vault. Around the building, a curtain wall is used in different colors and glass shades. This variety gives the building a special appearance. The floor edges connected to the curtain walls are finished with typesetting.

Combining all these different disciplines through IFC makes it a beautiful, but also very challenging project. All subcontractors have worked in 3D. Installer, fencing, curtain wall, typesetting facade, etc. As Willy Naessens, we have merged and checked everything through the IFC exchange. We also produced the architectural details from these IFC files so we had an insight into who does which work and in what order. Which greatly helped the construction work on the construction site and was indispensable for this project.

We use Tekla to generate our mounting order. See the file: “MV Koivistokade per dag” to get an impression of the way this works. Based on this video, we generate lists and manage our factories so everyone knows to each exact day when which element should be delivered en mounted. This gives us a head start to also manage our subcontractors accurately.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments