Nieuwbouw OCE HQ te Venlo

Construsoftbimawards - Nieuwbouw OCE HQ te Venlo
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Benelux
Organization KTN Engineering BV
Author Broek Bakema
Co-authors ABT, BAM A&E
Client Staalbouw Nagelhout Bakhuizen
Place of construction Venlo
Tags

Het gebouwconcept voor het nieuwe hoofdkantoor van Océ Technologies ‘Green Landmark’ is gebaseerd op de Kyosei filosofie van Canon: het samen leven en werken voor het algemeen belang. Groene, publieke ruimten, de zogenaamde ‘Green Plazas’, verbinden er medewerkers en bezoekers. Deze ruimten, onderling met elkaar verbonden en steeds gekoppeld aan twee kantoorvloeren, zijn ingericht als binnentuin en functioneren als de centrale ontmoetingsplek. Ze vormen de verbindende schakel tussen alle afdelingen van het nieuwe hoofdkantoor. Elke ‘Green Plaza’ heeft een andere positie, maar is altijd naar buiten toe georiënteerd. Het nieuwe gebouw heeft straks naar verwachting 15.500 m2 vloeroppervlak en biedt plaats aan circa 550 medewerkers.

De hoofddraagconsructie van het gebouw is een combinatie van een betonskelet van kolommen en vloeren met centraal in het atrium een stalen kern als “torsiebuis” bestaande uit een ruitvormig netwerk van vierkante kruisende kokers 400×400 waarop de vloeren aansluiten.

Binnen de kern bevinden zich de stalen lift en trapconstructies en het gebouw wordt afgesloten door een grote atriumkap van staal en glas.

In opdracht van Staalbouw Nagelhout Bakhuizen heeft KTN Engineering de volledige staalengineering inclusief berekeningen uitgevoerd van deze totaal ca. 450 ton wegende staalconstructie. Nadruk voor de engineering lag in de uitwerking van de centrale torsiebuis kern waarin vooral de knopen door de combinatie van grote krachten en esthetische eisen veel inspanning vereisten.

The building concept for the new headquarters of Océ Technologies ‘Green Landmark’ is based on Canon’s Kyosei philosophy: living and working together for the common good. Green, public spaces, the so-called ‘Green Plazas’, connect employees and visitors. These spaces, interconnected and always linked to two office floors, are designed as courtyards and function as the central meeting place. They form the connecting link between all departments of the new head office. Each ‘Green Plaza’ has a different position, but is always oriented towards the outside world. The new building is expected to have 15,500 m2 of floor space and will accommodate approximately 550 employees.

The main load-bearing structure of the building is a combination of a concrete skeleton of columns and floors with a steel core in the centre of the atrium as a “torsion tube” consisting of a diamond-shaped network of square intersecting tubes 400×400 to which the floors connect.

Inside the core are the steel elevator and stairs constructions and the building is closed off by a large atrium roof of steel and glass.

By order of Staalbouw Nagelhout Bakhuizen, KTN Engineering has carried out the complete steel engineering including calculations of this total steel construction weighing approximately 450 tons. The focus for the engineering lay in the elaboration of the central torsion tube core in which especially the nodes required a lot of effort due to the combination of large forces and aesthetic requirements.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments