Nieuwbouw Westfort te IJsselstein

Construsoftbimawards - Nieuwbouw Westfort te IJsselstein
Category Industrial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization RCK BIURO INŻYNIERSKIE
Author PROMAD
Co-authors HEROCON, Bunnik Bouw, Van den Brink Staalbouw,
Client Westfort Vastgoed IJsselstein B.V.
Place of construction IJsselstein, Holandia
Tags

Projekt dotyczy rozbudowy obiektów do przetwórstwa mięsnego.
Najbardziej ekologiczna rzeźnia na świecie została uruchomiona pod koniec 2015 r. Teraz, ponad 4 lata później, Westfort, naprzeciwko rzeźni, znacznie rozszerzy istniejący dział przetwórstwa mięsnego. Ponadto realizowana jest w pełni zautomatyzowana i zintegrowana chłodnia.

Aby zrobić miejsce na rozszerzenie, stary budynek Van Vliet Transport został rozebrany przez Umias B.V., a Schimmel Oudewater BV przygotował grunt pod budowę, po czym Bunnik Bouw rozpoczął pracę. Bunnik Bouw odpowiada za realizację budowy.

Podczas budowy PROMAD w pełni nadzoruje realizację nowego budynku.

Całkowite przedłużenie ma powierzchnię około 40 000 m2 podzieloną na pięć pięter. Podobnie jak w przypadku rzeźni i obecnego przetwórstwa mięsnego, to przedłużenie będzie miało pokład parkingowy, który może pomieścić około 250 samochodów osobowych. Chłodnia jest w pełni zrobotyzowana. Zapakowane mięso jest wysyłane losowo do chłodni i wychodzi posortowane na poziomie palet. Dzięki temu Weestfort realizuje bardzo zaawansowaną chłodnię, która będzie znana na całym świecie.

Tonaż konstrukcji stalowej: ~4160t

Eind 2015 is de meest duurzame slachterij ter wereld in gebruik genomen. Nu inmiddels ruim 4 jaar later gaat Westfort, tegenover de slachterij, de bestaande vleesverwerkingsafdeling fors uitbreiden. Daarnaast realiseert men een volledig geautomatiseerd en geïntegreerd vrieshuis.
Om plaats te maken voor de uitbreiding, heeft Umias B.V. het oude pand van Van Vliet Transport gesloopt en heeft Schimmel Oudewater BV de grond bouwrijp gemaakt Hierna heeft Bunnik Bouw de werkzaamheden opgepakt. Bunnik Bouw is verantwoordelijk voor de realisatie van het casco gebouw.
Tijdens de bouw begeleidt PROMAD volledig de realisatie van het nieuwe pand.
De totale uitbreiding telt een vloeroppervlakte van circa 40.000m2 verdeeld over vijf bouwlagen. Net zoals bij de slachterij en huidige vleesverwerking krijgt deze uitbreiding een parkeerdek dat plaatst biedt aan circa 250 personenauto’s. Het vrieshuis wordt volledig gerobotiseerd. Verpakt vlees wordt random het vrieshuis ingestuurd en komt er gesorteerd op palletniveau uit. Hiermee realiseert Weestfort een zeer geavanceerde vrieshuis wat spraakmakend zal zijn wereldwijd.

Steel structure weight: ~4160t

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments