Konstrukcja wsporcza ściany frontowej – Budowa polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, częściowej rozbiórce i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków szpitalnych na budynki o funkcji mieszkalno-usługowej przy ul. Podgórnej 11 i 13 w Poznaniu

Construsoftbimawards - Konstrukcja wsporcza ściany frontowej – Budowa polegająca na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie, częściowej rozbiórce i zmianie sposobu użytkowania istniejących budynków szpitalnych na budynki o funkcji mieszkalno-usługowej przy ul. Podgórnej 11 i 13 w Poznaniu
Categorie Publieke projecten
Jaar 2022
Land Poland
Organisatie AKON Projektowanie Konstrukcyjne sp.j
Projectpartners DEMIURG CONSTRUCTION, SPA BIURO PROJEKTÓW,
Auteur Maria Jakubiak
Co-auteurs Olgierd Rutnicki
Cliënt DS. NEW Venture sp. z o. o. sp. k. ul. Obornicka 117, 62-002 Suchy Las
Plaats van constructie ul. Podgórna 11, 13, Poznań
Tags

Konstrukcja wsporcza ścian frontowych została zaprojektowana ze stali S355JR i S235JR. Główną konstrukcję nośną stanowią słupy wykonane z kształtowników walcowanych HEA, które dodatkowo zostały stężone rurami kwadratowymi. Słupy są zakotwione w oczepach żelbetowych wykonanych poniżej płyty fundamentowej. Od słupów w kierunku ścian zewnętrznych odchodzą kratownice płaskie i kratownice przestrzenne na szczycie konstrukcji, montowane na śruby do głównych układów nośnych. Sztywność i stateczność układu kratownic zapewniają wieszaki, które również zaprojektowano jako kotwione w oczepach. Na wszystkich poziomach kratownic występują stężenia z kształtowników rurowych oraz kratownice płaskie podtrzymywane przez zastrzały łączone do słupów. Kratownice są łączone ze sobą poprzez specjalnie wyprofilowane rury stalowe zapewniające możliwość korekty ich położenia na budowie. Połączenie pomiędzy konstrukcją stalową, a ścianą kamienicy jest zapewniona poprzez zespoły montażowe złożone z blach i kątowników (kątowniki spawane do konstrukcji) , następnie są montowane na pręty gwintowane w miejscach filarków międzyokiennych. Konstrukcja wsporcza została tak zaprojektowana aby można było ją montować i demontować w zależności od etapu rozbiórki, przebudowy i rozbudowy.

The supporting structure of the front walls is made of S355JR and S235JR steel. The main load-bearing structure are columns made of HEA rolled sections, additionally braced with square tubes. The columns are anchored in reinforced concrete caps made below the foundation slab. Flat trusses and spatial trusses at the top of the structure extend from the columns towards the external walls, mounted with bolts to the main load-bearing systems. The stiffness and stability of the truss system are ensured by hangers, which are also designed to be anchored in the roof caps. At all levels of the trusses, there are bracings made of tubular sections and flat trusses supported by struts connected to the columns. The trusses are connected with each other by specially profiled steel pipes that enable their position on the construction site to be corrected. The connection between the steel structure and the wall of the tenement house is ensured by assembly sets consisting of sheets and angles (angles welded to the structure), then they are mounted on threaded rods in the places between the window pillars. The supporting structure has been designed so that it can be assembled and disassembled depending on the stage of demolition, reconstruction and expansion.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties