Vertical Farming Building

Construsoftbimawards - Vertical Farming Building
Categorie Kleinschalige projecten
Jaar 2022
Land Benelux
Organisatie simsalabim-online
Projectpartners Romein Beton , CD20
Auteur Leo Rieswijk
Plaats van constructie Nader te bepalen | to be decided
Tags

Dit project heeft veel mogelijkheden voor de toekomstige voedseluitdagingen die nog zullen komen. Het gebouw wordt gevormd in een honingraatstructuur zodat er in meer richtingen kan worden uitgebreid, de kolommen op de eerste 5 verdiepingen kunnen meer belasting dragen voor uitbreiding in hoogte. Het heeft een gestructureerd dak, waar de zaden in rekken worden geplaatst, de rekken zullen op verschillende niveaus worden geplaatst (gerobotiseerd of via een lift) om te bestuderen of voor testen. Verschillende soorten materiaal worden getest voor praktisch gebruik. Ook wordt het licht van de zon door de muren getest en kunnen gestructureerde waterexperimenten worden getest. Studenten biowetenschappen kunnen de mogelijkheden verkennen. Nadat het eerste gebouw is gebouwd, kunnen we landelijk gaan om door boeren te worden geplaatst, de betonconstructie wordt vervolgens geoptimaliseerd en mallen kunnen worden gemaakt voor productie op elke locatie. We hebben architecten nodig, bouwkundig ingenieurs voor dak en beton, werktuigbouwkundigen voor water, CO2, licht, luchtsystemen, ICT-systemen en boeren voor de productie van HEMP-beton. De bedoeling is om teamleden te vinden in verschillende disciplines die meehelpen dit gebouw omhoog te werken en in aansluitende honingraat vorm. De aangenomen zelfdragende dakconstructie wordt een beschermd en zelfstandig schaalbaar project.

Het systeem van montage van elementen zal worden gepatenteerd voor toekomstige uitbreiding en uitbreiding met winkels. Elk gebouw krijgt een B&B voor 2 personen voor een dubbele inkomstenstroom. Als het gebouw op de juiste manier wordt gepromoot, kan elke Nederlandse gemeenschap dit concept gebruiken en kan elke boer beginnen met verticale landbouw op elk gewas.

This project has a lot of possibilities for the future food challenges yet to come. The building is going to be shaped in a honeycomb structure so there can be expansion in more directions, the columns on the first 5 floors can carry more load for expansion in height. It has a structured roof, where the seeds are incubated in racks, the racks are going to be placed (robotised or via core elevator) on different levels to be placed on floors for study or testing. Different kinds of material are going to be tested for practical use. Also the light from the sun is going to be tested through the walls and structured water experiments can be tested. Bio-science students can explore the possibilities. After the first building is built we can go nationwide to be placed by farmers, the concrete structure is then optimized and molds can be made for production in any location. We are going to need architects, structural engineers for roof and concrete, mechanical engineers for water, CO2, light, air systems, ICT-systems and farmers for HEMP-crete production. The intention is to find team members in different disciplines who will help to work this building up and into a connecting honeycomb shape. The adopted self-supporting roof construction will be a protected and independently scalable project.

The system of mounting of elements is going to be patented for future expansion and shop buying expansion. Every building is going to have a B&B for 2 persons for a dual income stream. When the building is correctly promoted, every Dutch Community (360) can use this concept, any farmer can start vertical farming on any produce.

Laat jouw reactie achter

0 Comments
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties