OFFICE BUILDING B10

Construsoftbimawards - OFFICE BUILDING B10
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Poland
Organization TEKNA sp. z o.o.
Project partners POZBRUK - producent prefabrykatów
Author TEKNA
Co-authors -
Client Vastint Poland
Place of construction WROCŁAW, POLAND
Tags

B10 to kompleks biurowo-hotelowy położony przy ulicy Bolkowskiej 10 wpisujący się w charakter tętniącej energią biznesowej dzielnicy Wrocławia. Pierwszy to nowoczesny sześciokondygnacyjny budynek biurowy oferujący elastyczną przestrzeń najmu, drugi to hotel na 216 pokoi w opcji wynajmu długoterminowego. Obydwie części inwestycji połączone są wspólnym placem, który tworzy przyjazną, swobodną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji w otoczeniu zieleni.
Biuro projektowe TEKNA odpowiadało za opracowanie projektu konstrukcji nadziemnej budynku biurowego na etapie wykonawczym wraz z wykonaniem dokumentacji warsztatowej konstrukcji prefabrykowanej oraz pełnego projektu montażu.
Budynek B10 posiada 6 kondygnacji nadziemnych oraz kondygnację techniczną. Ma kształt litery „H” z symetrycznymi ramionami oraz łączną wysokości prawie 30m. Maksymalne wymiary budynku w planie wynoszą: szerokość – 55,64 m, długość – 60,04 m.
Układ konstrukcyjny budynku zaprojektowano jako słupowo-ryglowy na parterze i tarczowy usztywniony centralnym trzonem komunikacyjno–instalacyjnym na kondygnacjach powyższych. Konstrukcję przewidziano jako żelbetową prefabrykowaną z monolitycznym wypełnieniem wieńców oraz nadbetonu na stropach typu filigran.
Głównym zadaniem projektowym było opracowanie systemu 180 prefabrykowanych ścian fasadowych, które były montowane na budowie jako gotowe panele zawierające warstwę konstrukcyjną, izolacyjna oraz elewacyjną wraz z zamontowanymi na fabryce oknami. Elewacja została opracowana i wykonana w technologii szlifowanego betonu w kolorze białym i czarnym.
Zespół TEKNA opracował w tym projekcie ponad 1300 elementów prefabrykowanych takich jak ściany, belki, słupy, płyty oraz biegi schodowe i spoczniki. W prefabrykatach oraz na budowie zastosowano łącznie ponad 38 tysięcy akcesoriów: łączników, marek stalowych, haków transportowych, podkładek montażowych itp.

B10 is an office and hotel complex located at 10 Bolkowska Street, which fits in with the nature of the vibrant business district of Wroclaw. The project consists of two facilities with a total usable area of approximately 20,000 m2. The first is a modern six-story office building offering flexible space to every tenant, and the second is a long-stay hotel comprising 116 rooms. The buildings are connected by a common square, creating a friendly, free space for rest and recreation within carefully designed greenery.
TEKNA design office was responsible for developing the design of the overground structure of the office building at the execution stage, along with the preparation of workshop documentation of the prefabricated structure and the full assembly design.
The designed building has 6 above-ground storeys and a technical one on the top. The building is shaped like the letter “H” with symmetrical arms and a total height of almost 30m. The maximum dimensions of the building in the plan are as follows: width – 55.64 m, length – 60.04 m.
Structure system of building was designed as a beams-column one on ground floor and shield system stiffened with a central communication-installation core on floor above. The structure is to be prefabricated reinforced concrete with a monolithic filling of rims and concrete layer on filigree slabs.
The main design task was to develop a system of 180 prefabricated facade walls, which were assembled on the construction site as fully-finished panels containing a structural, insulation and facade layer together with factory-installed windows. The façade was developed and made in the technology of ground concrete in white and black colors.
TEKNA has developed over 1,300 prefabricated elements for this investment, such as walls, beams, columns, slabs, stairs flights and landings. A total of over 38,000 accessories were used in prefabricated elements and on the construction site: fasteners, steel anchors, transport hooks, assembly pads, etc.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments