Oranjekade te Helmond

Construsoftbimawards - Oranjekade te Helmond
Category Commercial Projects
Year 2021
Country Benelux
Organization VKP
Project partners Architecten/en/en, BanBouw B.V.
Author Johrans de Hond
Client BanBouw B.V.
Place of construction Oranjekade te Helmond
Tags

Oranjekade te Helmond direct gelegen aan de Zuid-Willemsvaart

In Helmond aan de Zuid-Willemvaart wordt momenteel hard gewerkt aan de engineering voor het project Oranjekade waar 15 woontorens worden gerealiseerd. Het zijn niet zomaar woontorens, want deze torens zijn geheel volgens de pakhuis architectuur in de nieuwe manier van bouwen gestopt. De woontorens worden geheel in HSB elementen met minerale steenstrips gerealiseerd.

Bij het project zijn wij als VKP in een vroeg stadium betrokken. Gedurende het uitwerken van het voorlopige ontwerp hebben wij een aantal basis details opgezet, welke vervolgens door de architect in het voorlopige model zijn verwerkt. De architect heeft de uitgeklede details opgesteld die wij bij VKP geheel hebben ingevuld. Nadat het geheel goed gekeurd was, is de architect begonnen om het model 100% kloppend te maken volgens de BIM-basis ILS en NL-SFB coderingen. Het model is opgebouwd middels een ruimtereservering, materiaal en kleurenstaat.

Nadat het architectenmodel definitief was, zijn wij van VKP gestart met de engineering. Dit was een uitdagend werk. Dit komt voornamelijk omdat de woontorens middels de pakhuis architectuur zijn ontworpen en omdat het geheel in HSB met verschillende minerale steenstrips wordt voorzien. Tijdens de engineering is er niet alleen gekeken welke kleur waar moet komen, maar ook naar het voegenverloop. Het voegenverloop is afgestemd op de bestaande pakhuizen die op locatie staan. Deze zullen in de toekomst gesloopt worden.

Het model is geheel opbouwt middels de BIM-basis ILS en de NL-SFB codering. Daarnaast is het ook geheel voorzien van de steenstrip en voegkleuren; inclusief alle detail aanwijzingen die in het IFC-model snel en gemakkelijk te sorteren zijn vanwege de VKP benaming.

De modellen staan geheel op Trimble Connect, waardoor ze snel en gemakkelijk in Tekla laden middels de Trimble Connect-modellentool, wat erg prettig werkt. De communicatie/controle verloopt via BCF, waardoor het inladen in Tekla makkelijk gaat.

Bij dit project merken we de kracht van Tekla. Dit komt omdat de software investeert in doorontwikkelingen van het programma en voor ons is de steenstrip tool, machine aansturingen en BIM opties in Tekla echt een meerwaarde.

Oranjekade in Helmond located at the Zuid-Willemsvaart

Currently a lot of people are working on the engineering of the project Oranjekade in Helmond at the Zuid-Willemsvaart. 15 Residential towers will be realized soon at this location. They are not just any residential towers because they have been put in the Pakhuis architecture completely. The residential towers will be realized entirely in HSB-elements with mineral stone strips.

VKP has been involved in this project since an early stage. During the concept phase we set up several basic details. These details indicate how we prefer some components. The architect has processed these details in his concept model. The architect has made soms details and VKP has made them completely correct. Since everything was approved, the architect has started finalizing the model so that it would be 100% correct. He did this according to the BIM-basis and he has built the NL-SFB encodings.

After the model of the architect was declared final, VKP has started with the engineering of it. It was – and still is – a very challenging project. This is mainly because the residential towers has been designed by the pakhuis architecture. Besides that, the the whole will be provided with several mineral stone strips. During the engineering phase, not only the colour of the stone was important, but also gradient of the joints. The gradient of the joints has been aligned to the existing warehouses. These warehouses will be demolished in a while.

The model has been built entirely by the BIM-basis and the NL-SFB encodings. Besides that, it is provided with mineral stone strip and the joint colours; including all the detail cluess which are easy to sort in the IFC-model due to the fact that we marked them with VKP-labels.

The models can be found at Trimble Connect which makes it easier to download them in Tekla. The communication and control go entirely through BCF. Due to that we can easily download the models in Tekla.

Tekla has shown its great power during this project. Tekla continuously invests in developments which make it easier for us. For us the tool for the mineral stone strips, the machine management and the BIM-options are a real added value.

Leave your comment

2 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Pim Jagers
2 years ago

New best part of Helmond and surrounding cities

2 years ago

Trots op een team als deze!!