P. Terry’s Burger Stand

Construsoftbimawards - P. Terry’s Burger Stand
Category Commercial Projects
Year 2020
Country Poland
Organization Steelweb Inc
Author Maciej Pilch
Co-authors Kasia Sokół, Michał Chrzęstek
Place of construction Pflugerville, TX
Vote for this project

Przedmiotem projektu jest budynek burgerowni P.Terry’s. Obiekt charakteryzuje się strzelistą konstrukcją oraz ukośnymi słupami, typowymi dla budynków tej sieci. W jego zachodniej części zaprojektowano otwór w dachu w który wkomponowana zostanie palma.
Waga konstrukcji stalowej to niecałe 35 ton, mamy tu 112 belek w tym 5 o częściowo zbieżnych przekroju, 83 słupy i słupki oraz 8 ram różnej wielkości.
*Zdjęcie nocne przedstawia podobny, już istniejący obiekt.

This project is a new P.Terry’s burger stand. It’s characterised by a slender structure that appears to soar to the sky with skewed columns, typical for restaurants of this chain. On the west side of the building there is a round opening in the roof where a palm tree will be placed.
Total weight of steel is around 35 tonnes, there are 111 beams of which 5 are tapered, 83 columns and posts and 8 different frames.
*The night photo shows a similar, existing building.

Leave your comment

  Subscribe  
Notify of