Padelhall i Ängelholm

Construsoftbimawards - Padelhall i Ängelholm
Category Sport and Recreation
Year 2022
Country Poland
Organization Give Steel
Author Give Steel
Place of construction Ängelholm
Tags

Ängelholm jest szwedzką miejscowością położoną nad rzeką Rönne å i zatoką Skälderviken. To dla tej lokalizacji nasze biuro projektowe przygotowało model konstrukcji stalowej o mansardowym dachu.
Obliczenia dla tej 120-tonowej konstrukcji o wymiarach 28 m x 78 m x 14 m były prowadzone z uwzględnieniem najwyższej w Szwecji klasy konsekwencji – SK3, ponieważ jest to obiekt sportowy. Ze względu na wymagania klienta i nieregularny układ słupów, przygotowaliśmy dodatkowy system ich stabilizacji. Podciąg kratowy nie znajdował się w kalenicy – był przesunięty o około 1.4 m. Żeby maksymalnie zoptymalizować pracę układu, kratownica główna została połączona z podciągiem kratowym w sposób przegubowy, natomiast z samym słupem na sztywno.
Geometria obiektu była skomplikowana ze względu na swój kształt. Dodatkowo, w zakresie projektu zawierał się cały szereg podkonstrukcji pod różnego rodzaju instalacje. To sprawiło, że w pozornie powtarzalnym obiekcie, większość jego elementów musiała być projektowana indywidualnie.

Ängelholm is a Swedish town situated near the river Rönne å and the bay Skälderviken. The construction is located in the town. Our Design Department has prepared the model of the steel structure with a mansard roof.
The calculations for this 120-tonne structure with dimensions of 28 m x 78 m x 14 m were prepared with the highest consequence class in Sweden – SK3, as it is a sports facility. Due to the client’s requirements and the irregular placement of the columns, we prepared an additional system of their stabilization. The lattice girder was not located in the ridge – it was shifted by about 1.4 m. To optimize the operation of the construction, the main truss was connected with the lattice girder by hinge, and rigidly connected to the column.
The geometry of the object was complicated due to its shape. Additionally, we have designed a lot of substructures for various types of installations. Due to that most of the construction elements had to be individually designed.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments