Parkeertorens Pfizer Puurs-Sint-Amands

Construsoftbimawards - Parkeertorens Pfizer Puurs-Sint-Amands
Category Commercial Projects
Year 2023
Country Benelux
Organization Snetselaar Constructieve Ingenieurs BV
Project partners Continental Car Parks Twello
Author Wim van den Brink en Gertjan Hoefnagel
Client Van den Brink Staalbouw B.V.
Place of construction Puurs-Sint-Amands België
Tags

Parkeergarages Puurs-Sint-Amands

Het farmaceutische bedrijf Pfizer investeert 1,2 miljard euro in de vestiging in Puurs-Sint-Amads in België. Deze locatie, waar de laatste jaren onder meer coronavaccins werden gemaakt, wordt nóg meer dan ooit een lanceringssite voor innovatieve geneesmiddelen. Sinds het begin van de pandemie groeide het personeelsbestand van Pfizer Puurs van 2.800 naar 4.500 medewerkers. De nieuwe projecten leveren naar schatting nog eens 250 bijkomende arbeidsplaatsen op. Pfizer is dus op weg naar de vijfduizend werknemers in Puurs. Hierdoor is echter de parkeerdruk in de plaats Puurs-Sint-Amands ook erg opgelopen en is er in 2019 al een nieuwe parkeertoren van 20 meter hoog gerealiseerd.

Op dit moment wordt er gebouwd aan fase-2 en fase-3 waarbij er aan twee kanten tegen de eerste fase nog eens twee parkeertorens komen van zeven parkeerlagen. Hiermee komt het aantal parkeerplaatsen op 2.000. Hiervoor moesten er dus ook aansluitingen en doorgangen gemaakt worden aan fase-1. Voor deze fase-2 en fase-3 hebben onze staalengineers in opdracht van Van den Brink Staalbouw Barneveld B.V. de constructie uitgewerkt tot werkplaats- en montageniveau.

Het is een ontwikkeling met Continental Car Parks waarmee we samengewerkt hebben in het uitwisselen van de voorzieningen voor groengevels/plantenbakken, hekken, vloeren enz. enz. Aan de wegzijde komen groengevels door het toepassen van bloembakken met daarin gevelbegroeiende planten. Continental Car Parks past bij deze uitbreiding hun bouwsysteem Flexideck weer toe, wat is opgebouwd uit de thermisch verzinkte en brandwerend gecoate staalconstructie en prefab betonvloeren (https://www.carparks.nl/bouwsystemen-bouw-parkeergarage#flexideck). Die ontwikkeling van e.e.a. gebeurde samen in uitwisseling met de 3D-modellen om aanvullingen of wijzigingen over te nemen en er werden vele overleggen via Microsoft Teams gedaan. Ook was het model gedeeld via model sharing om meerdere mensen erin te laten meewerken op bepaalde momenten. Al met al bij elkaar voor fase 2+3 is zo’n 661.000kg thermisch verzinkt staal gebruikt en het resulteerde in ±1475 samensteltekeningen.

Parking towers Puurs-Sint-Amands

The pharmaceutical company Pfizer is investing 1.2 billion euros in the Puurs-Sint-Amads site in Belgium. This location, where corona vaccines (among other things) have been made in recent years, will become even more than ever a launch site for innovative medicines. Since the start of the pandemic, Pfizer Puurs’ workforce has grown from 2.800 to 4.500 employees. The new projects are estimated to create another 250 additional jobs. Pfizer is therefore on its way to 5.000 employees in Puurs. However, this has also increased the parking pressure in Puurs-Sint-Amands and a new parking tower of 20 meters high has already been realized in 2019.

At the moment, phase 2 and phase 3 are being built, with 2 parking towers of 7 parking levels on both sides of the first phase. This brings the number of parking spaces to 2.000. For this, connections and passages had to be made at phase-1. For this phase-2 and phase-3, our steel engineers modelled the consctruction to workshop and assembly level on behalf of Van den Brink Staalbouw Barneveld BV. The parkin towers are development with Continental Car Parks with whom we have collaborated in exchanging the facilities for green facades/planters, fences, floor slabs, etc., etc. On the road side, green facades are created by using flower boxes containing plants that grow on the facade. For this expansion, Continental Car Parks uses their Flexideck building system again, which consists of hot-dip galvanized and fire-resistant coated steel construction and prefab concrete floors: https://www.carparks.nl/bouwsystemen-bouw-parkeergarage#flexideck. This development was done together with the 3D models in order to exchange additions or changes and many consultations were held via Microsoft Teams. The model was also shared via model sharing to allow several people to participate at certain times. All in all, for phase 2+3 about 661.000 kg of hot-dip galvanized steel was used and it resulted in ± 1.475 assembly drawings.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments