PCSI Office Building

Construsoftbimawards - PCSI Office Building
Category Commercial Projects
Year 2021
Country Poland
Organization Annex Group S.A.
Author Michał Chrzęstek
Co-authors Katarzyna Sokół, Mateusz Sładek
Place of construction Austin, TX
Tags

Przedmiotem projektu jest nowy budynek biurowy dla Professional Contract Services, Inc, organizacji non-profit zatrudniajcej ponad 1700 osob, angażującej weteranów i ludzi z niepełnosprawnościami do pracy w odpowiednich warunkach i środowisku. Organizacja zdecydowała się na budowę nowej siedziby, liczącej przeszło trzy tysiące metrów kwadratowych, z parkingiem w przyziemiu. Kluczową kwestią było utrzymanie budżetu w ryzach, jednocześnie dbając o atrakcyjną formę obiektu i wysoką jakość budowy.
Stalowa konstrukcja, składająca się ze 150 belek i ram a także mnóstwa marek i kotew, łącznie ważących około 83 tony, była osadzona na żelbetowych słupach.
Wyróżniające się elementy modelu to naszym zdaniem łamane belki dachowe, konstrukcje wsporcze dla przesłon przeciwsłonecznych oraz ramy z blach na zadaszeniu nad wejściem głownym.

This is a new office building for Professional Contract Services, Inc., a nonprofit employing over 1,700 people, integrating veterans and other people with disabilities into meaningful, customer-facing jobs with competitive wages and benefits. The organization decided on a 33,853 sf headquarters office building with parking beneath it. The key for them, being a nonprofit, was containing costs while maintaining an attractive design and high-quality construction.
The steel structure, consisting of 150 beams and frames as well as a plethora of embedded material and anchor bolts with a total weight of around 83 tonnes, was supported mainly by concrete columns.
Stand out features on this project are the bent beams, sunshade supports on the facade and the plate frames at the canopy overlooking the entrance.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments