Konstrukce pro předehřívač vsázky ve sklárně

Construsoftbimawards - Konstrukce pro předehřívač vsázky ve sklárně
Kategoria Projekty przemysłowe
Rok 2023
Kraj Czech Republic
Organizacja Skála a Vít s.r.o.
Partnerzy projektu DAS Fabrication s.r.o. , PSV STAVEBNÍ s.r.o.
Autor Ing. Vladimír Ferkl
Współautorzy Kolektiv firmy Skála a Vít
Klient Interprojekt Engineering GmbH
Miejsce budowy Gostyn, Polsko
Tags

Projekt řeší vestavbu do stávající haly mezi vlastní sklářskou tavící pecí a stěnou haly. Vestavba prochází střechou a slouží jako podstavec pro tepelný výměník mezi horkými spalinami z pece a vsázkou včetně recyklovaných střepů. Tepelnou výměnou se docílí předehřevu vsázky z odpadního tepla a tím úspory na energetickém zdroji. Vestavěná ocelová konstrukce je zároveň rámem pro všechny potřebné dopravníky a elevátory. Montáž konstrukce probíhala za provozu, tedy v teplotách až 80°C, proto byly předmontovány co největší celky pro minimalizaci času pobytu ve vysokých teplotách.

The project is about the additional structure placed in the existing building between the glass melting furnace and the wall of the buidling. The additional structure passes through the roof and serves as a support for the heat exchanger of the hot flue gas from the furnace and the batch of recycled glass fragments. Preheating of the glass fragments is achieved from waste heat by the heat exchange and thus savings on the energy source. The additional steel structure also serves as the frame for all the necessary conveyors and elevators. Assembly of the structure has been done during operation of the furnace, i.e. by the temperatures of up to 80°C. Therefore the largest possible units were pre-assembled to minimize the time spent inside the building by high temperature.

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments