Tweede dokhal voor Koninklijke De Vries Scheepsbouw

Construsoftbimawards - Tweede dokhal voor Koninklijke De Vries Scheepsbouw
Kategoria Projekty przemysłowe
Rok 2020
Kraj Benelux
Organizacja KTN Engineering BV
Autor ir. H.H. Kuipers, ir. W. ten Napel
Współautorzy Alynia Architecten BV, Ingenieursbureau Boorsma
Klient Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV
Miejsce budowy Makkum
Tags

De tweede dokhal op Strânwei 6 te Makkum voor Koninklijke De Vries Scheepsbouw heeft een lengte van ca. 125 m, hoogte van ca. 28 m, en breedte van ca. 37 m. In opdracht van Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV en Jorritsma Bouw BV Bolsward, naar ontwerp van Alynia Architecten BV Harlingen en geconstrueerd door Ingenieursbureau Boorsma heeft KTN Engineering BV de engineering uitgevoerd voor de complete staalconstructie.

Alynia Architecten BV verzorgde voor de tweede dokhal de stedenbouwkundige inpassing en het ontwerp van het uiterlijk van de gevel. Ingenieursbureau Boorsma heeft het technisch ontwerp verzorgd voor dit project, waarbij de “bovengrondse” staalconstructie tot en met het Definitief Ontwerp van de verbindingen is ontworpen en uitgewerkt in 3D. KTN Engineering BV heeft ook alle detailberekeningen en montagefase-berekeningen voor dit project verzorgd.

De staalconstructie van ca. 2.000 ton bestaat uit ingeklemde samengestelde plaatkolommen en samengestelde kokerliggers uit plaatmateriaal. De zwaarste ingeklemde kolommen zijn samengesteld uit platen met een afmeting van 3m x 0.5m x 27.8m. Alle verbindingen zijn dusdanig uitgevoerd dat vervormingen t.g.v. gatspeling worden voorkomen (t.b.v. dynamisch gedrag kraan).

Voorzieningen voor o.a. bordessen, schuifdeuren en kraanbaan zijn meegenomen in de staalengineering.

De complete staalconstructie is gemodelleerd in TEKLA, inclusief de montage-voorzieningen. Daarnaast vond de uitwisseling van bestanden tussen partijen plaats middels IFC.

The second dock hall at Strânwei 6 in Makkum for Royal De Vries Shipbuilding has a length of approx. 125 m, height of approx. 28 m, and width of approx. 37 m. Commissioned by Staalbouw Nagelhout Bakhuizen BV and by Jorritsma Bouw BV Bolsward, to a design by Alynia Architecten BV Harlingen and constructed by Ingenieursbureau Boorsma, KTN Engineering BV carried out the engineering for the complete steel construction.

For the second dock hall, Alynia Architecten BV was responsible for the urban fit and the design of the look of the facade. Ingenieursbureau Boorsma took care of the technical design for this project. The above-ground steel construction up to and including the Final Design was designed and constructed in 3D. KTN Engineering BV also provided all detailed calculations and assembly phase calculations for this project.

The steel construction of approx. 2,000 tons consists of steel plate columns and rectangular girders made of steel plates. The heaviest fixed columns are fabricated with steel plates with dimensions 3m x 0.5m x 27.8m. All connections are made in such a way that deformations due to hole clearance are prevented (for dynamic behaviour of the crane).

Facilities for platforms, sliding doors and crane track are included in the steel engineering.

The complete steel construction is modelled in TEKLA, including the assembly facilities. In addition, the exchange of files between parties was carried out through IFC.

Komentuj

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments