Projekt mostu belkowego

Construsoftbimawards - Projekt mostu belkowego
Category Student Projects
Year 2024
Country Poland
Organization Uniwersytet Bielsko-Bialski
Project partners -
Author Norbert Czana
Co-authors -
Client -
Place of construction brak
Tags PrefabTekla Structures

Koncepcja stworzenia mostu belkowego pojawiła się na zajęciach z przedmiotu Elementy Kontrukcji Mostowych. Projekt był inspirowany mostem w okolicach Strøldal w Norwegii, który postwał przy użyciu oprogramowania Tekla Structures. Model to typowy most belkowy składający się z belek sprężonych prefabrykowanych, który mógłby stanowić przeprawę rzeczną. Ze względu na spore zamiłowanie technologią prefabrykacji i moją osobistą chęcią rozwoju zawodowego w tym temacie postał rysunek prefabrykowanej belki mostowej. Rysunki obiektu zostały natomiast wyeksportowane do formatu DWG i wykonane za pomocą programu ZW CAD. Biorę udział w konkursie, ponieważ chcę poszerzać swój zestaw umiejętności i doświadczenia w programach firm Construsoft i Trimble, a praca projektowa na wersji edukacyjnej była świetnym sposobem na ich sprawdzenie i poprawę.

The concept of creating a beam bridge appeared during classes on the subject of Bridge Structure Elements. The project was inspired by a bridge near Strøldal in Norway, which was built using Tekla Structures software. The model is a typical beam bridge consisting of prefabricated prestressed beams, which could constitute a river crossing. Due to my great passion for prefabrication technology and my personal desire for professional development in this topic, I created a drawing of a prefabricated bridge beam. The drawings of the object were exported to the DWG format and made using the ZW CAD program. I am participating in the competition because I want to expand my set of skills and experience in Construsoft and Trimble programs, and project work on the educational version was a great way to test and improve them.

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments