Projekt Warsztatowy K20

Construsoftbimawards - Projekt Warsztatowy K20
Category Infrastructure Projects
Year 2020
Country Poland
Organization YLE Inżynierowie
Author Eryk Tobiasz
Co-authors Piotr Żółtowski, Tomasz Jabłoński
Client Vistal Gdynia S.A.
Place of construction Norwegia
Tags

Wykonanie projektu warsztatowego i projektu montażu kładki K20, w ramach inwestycji p.n. „E18 Varoddbrua” realizowanej w Norwegii. Projekt został opracowany na bazie projektu wykonawczego autorstwa Rambøll Norge AS.

Konstrukcja kładki jest w całości wykonana ze stali S355. Łączna długość wynosi około 172m, a szerokość około 5,6m.

Kładka została podzielona na dwie części.

Pierwsza z nich (od osi 1 do 9) opiera się na stalowych wspornikach o długości około 9m, zakotwionych za pomocą prętów sprężających typu Macalloy do ściany żelbetowego mostu skrzynkowego K10. Druga część zaczyna się od osi 10 gdzie przęsło również oparte jest na podobnym wsporniku i dalej kładka rozdziela się na dwie części tworząc w planie kształt litery Y. Osie 11, 12N i 12S zostały oparte na słupach stalowych, a osie 13N i 13S to zakotwienie kładki w przyczółkach.

 

Implementation of the workshop and assembly design for the K20 footbridge as part of the investment under the name “E18 Varoddbrua” implemented in Norway. The project was developed on the basis of an executive design by Rambøll Norge AS.

The footbridge structure is entirely made of S355 steel. The total length is about 172m and width is about 5.6m.

The footbridge has been divided into two parts.

The first of them (from axis 1 to 9) is based on steel brackets about 9m long, anchored by means of Macalloy prestressing rods to the wall of the K10 reinforced concrete box bridge. The second part starts from axis 10 where the span is also based on a similar support and then the footbridge splits into two parts forming a Y-shaped plan. Axes 11, 12N and 12S were based on steel columns, and axles 13N and 13S are anchor of the footbridge in abutments.

 

Leave your comment

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments